Po piątkowym Zjeździe OZZG

Formalnym powodem zgromadzenia było wyczerpanie się formuły Komitetu Założycielskiego, wybranego w celu rejestracji związku w Krajowym Rejestrze Sądowym. Jak wiadomo cel został osiągnięty 9 stycznia br. i przyszła pora na wybór władz, Przewodniczącego Związku oraz Zarządu Krajowego i Krajowej Komisji Rewizyjnej. Na Przewodniczącego Związku został wybrany Kol. Sławomir Barasiński (łódzkie) natomiast na Wiceprzewodniczących Kol. Agnieszka Zabłocka-Gasek (mazowieckie), Kol. Sławomir Czyrnek (śląskie) i Kol. Jacek Panchyrz (śląskie). Funkcja Skarbnika została powierzona Kol. Kamilowi Marchajskiemu (małopolskie), a Sekretarzem został piszący te słowa Kol. Leszek Piszczek (małopolskie). Do Komisji Rewizyjnej weszli Kol. Barbara Twardowska (mazowieckie), Kol. Krzysztof Szczepanik (łódzkie) i Kol. Mariusz Wabik (małopolskie).

Read morePo piątkowym Zjeździe OZZG

W PIĄTEK 23 MARCA 14:00

Informacja dla Członków i Sympatyków. 23 marca br. o godzinie 14:00 w naszej siedzibie w Krakowie przy ul. Karmelickiej 64/9 planujemy zgromadzić wszystkich członków oraz tych, co członkami chcą zostać. W programie wiele spraw nie tylko organizacyjnych, ale dotyczących przyszłości a przede wszystkim sprawozdanie z dokonań Komitetu Założycielskiego OZZG w składzie: Kamil Marchaj Jacek Panchyrz Leszek … Read moreW PIĄTEK 23 MARCA 14:00

Wystąpienie do Magazynu Śledczego Anity Gargas

To następna próba zainteresowania mas mediów stratami setek milionów złotych mających miejsce w państwowej geodezji i kartografii.

Jak wydawane są publiczne pieniądze przez GUGiK

Za wikipedią:    "GUGiK został utworzony na mocy zapisów dekretu z dnia 30 marca 1945 jako Główny Urząd Pomiarów Kraju przy Prezydium Rady Ministrów. Dekretem z dnia 24 kwietnia 1952 Główny Urząd Pomiarów Kraju przekształcono w Centralny Urząd Geodezji i Kartografii podległy premierowi. Jego działalność była w dużym stopniu niejawna. Kolejną dużą zmianą było zlikwidowanie w 1956 Centralnego Urzędu Geodezji i Kartografii i powołanie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii jako pionu organizacyjnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. W kolejnych latach GUGiK kilkakrotnie zmieniał resorty, a w 1987 został rozwiązany (jego funkcję przejął Departament Geodezji, Kartografii i Gospodarki Gruntami Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa)."

Read moreWystąpienie do Magazynu Śledczego Anity Gargas

PO SPOTKANIU Z MINISTREM SOBONIEM NOWYM SZEFEM GGK

Wrażenia po spotkaniu (2 marca) można określić, jako umiarkowanie dobre. „Dobre”, ponieważ minister z autentycznym zainteresowaniem przyjął dość bulwersujące informacje o sytuacji geodezji ocenianej przez organizacje pozarządowe. A „umiarkowanie”, bo doświadczenie ostatnich kilku lat zmusza, do co najmniej umiarkowanych ocen tych co zarządzają geodezją. I właśnie od tego rozpoczęło się przedstawienie ocen i sytuacji przez poszczególne organizacje. Zdaniem wszystkich prelegentów „geodezja” zarówno na szczeblu centralnym jak i powiatowym w ostatnich latach, a na pewno od 2014 r., jest tragicznie zarządzana.

Read morePO SPOTKANIU Z MINISTREM SOBONIEM NOWYM SZEFEM GGK

Przejdź do paska narzędzi