SKARGA DO KOMISJI EUROPEJSKIEJ O NARUSZENIE PRAWA UNII

Wiceprzewodniczący Jacek Panchyrz w imieniu OZZG 10. lipca br. wystosował do Komisji Europejskiej skargę o naruszenie prawa Unii przez ustawę Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy. Podstawowy dokument prawa unijnego jakim jest “Karta praw podstawowych” określa miedzy innymi, że nikt nie może być pozbawiony swojej własności, chyba że w interesie publicznym, w … Read moreSKARGA DO KOMISJI EUROPEJSKIEJ O NARUSZENIE PRAWA UNII

Przejdź do paska narzędzi