ZAPROSZENIE DO KONSULTACJI

Przed chwilą na adres poczty elektronicznej wpłynął list następującej treści: Szanowni Państwo, Departament Architektury, Budownictwa i Geodezji Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju w załączeniu przesyła pismo Pana Ministra Artura Sobonia dotyczące projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej. Z poważaniem, Lidia Wyszomirska _______________________________________ Departament Architektury, Budownictwa i … Read moreZAPROSZENIE DO KONSULTACJI

SPECYFICZNA “ŚCIEŻKA ZDROWIA” GEODETY

Tytułowa “ścieżka zdrowia”* czyli terapia dla niepokornych, znalazła swój finał 9 sierpnia b.r. przed Odwoławczą Komisją Dyscyplinarną przy Głównym Geodecie Kraju w Warszawie. Komisja stwierdziła bezzasadność zarzutów wobec Geodety, Pani Barbary Twardowskiej z Otwocka, obwinionej o to, że jest… przedsiębiorcą. Orzeczenie Wojewódzkiej Komisji Dyscyplinarnej spowodowane przez idiotyczne oskarżenie Rzecznika Dyscyplinarnego, Panią Grażynę Piałuchę zostało uchylone. W … Read moreSPECYFICZNA “ŚCIEŻKA ZDROWIA” GEODETY

Niegospodarność GUGiK c.d.

Zastępca Prokuratora Regionalnego w Warszawie poinformował Panią Poseł Barbarę Chrobak pismem z dnia 6 sierpnia br. , że podległa prokuratura zgodnie z właściwością zajmie się procesowym rozpoznaniem zasygnalizowanego podejrzenia o nieprawidłowościach gospodarowania środkami budżetowymi oraz funduszami unijnymi. 

GDY CHCESZ WSTĄPIĆ DO OZZG

Gdy np. prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą w dziedzinie geodezji i rozważasz wstąpienie do naszego związku zawodowego to w zasadzie masz dwie drogi. Albo pobrać druk deklaracji a po jego wypełnieniu i podpisaniu przesłać do krakowskiego Oddziału Terenowego OZZG na adres: ul. Szlak 77/222 31-153 Kraków LUB DRUGI SPOSÓB zorganizować grupę co najmniej 10 osób i założyć … Read moreGDY CHCESZ WSTĄPIĆ DO OZZG

Bruksela 20/07/2018

Na adres Wiceprzewodniczącego Związku Jacka Panchyrza wpłynęło pismo Komisji Europejskiej – Dyrekcji ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, Przedsiębiorczości i MŚP  w sprawie naszej skargi z 12-07-2018 r. od Pani, Corinne GUIDICELLI (osoby prowadzącej sprawę), w którym zawarto oficjalną  informację o przyjęciu skargi i o jej zarejestrowaniu pod numerem referencyjnym (CHAP(2018) 02356), na który to numer należy się … Read moreBruksela 20/07/2018

Przejdź do paska narzędzi