Odbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu Roboczego ds. Geodezji i Budownictwa w Biurze RMŚP.

Staraniem Adama Abramowicza – Rzecznika MŚP przy Radzie Przedsiębiorców z przedstawicieli członków rady powstał Zespół Roboczy d/s Geodezji i Budownictwa. W dniu wczorajszym t.j. 21 marca 2019 roku w Biurze Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców w Warszawie odbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu na którym wybrano Prezydium z przewodniczącym Jackiem Panchyrzem (OZZG), wiceprzewodniczącą Agnieszką Zabłocką – … Read moreOdbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu Roboczego ds. Geodezji i Budownictwa w Biurze RMŚP.

Żądanie OZZG

W dniu dzisiejszym zarząd zwiazku wystosował wystąpienie do Głównego Geodety Kraju z żądaniem przeprowadzenia szczegółowej kontroli organów: Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Otwocku w zakresie legalności i rzetelności, a z uwagi na fakt iż te podmioty są organami Służby Geodezyjnej i Kartograficznej również w zakresie celowości postępowania. … Read moreŻądanie OZZG

Lista Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców

W Radzie Przedsiębiorców przy Ręczniku MiŚP jest już 112 podmiotów. Geodetów reprezentują jak na razie Ogólnopolski Związek Zawodowy Geodetów na miejscu 48 oraz Geodezyjna Izba Gospodarcza, która listę zamyka. Z inicjatywy Pana Rzecznika powołano Zespołu Roboczy ds. Geodezji i Budownictwa do którego weszli przedstawiciele naszego Związku oraz Geodezyjnej Izby Gospodarczej. Rada zajmuje się między innymi … Read moreLista Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców

Przejdź do paska narzędzi