Prokuratura Rejonowa w Otwocku wszczęła śledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień przez Kierownika Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

W dniu 13.05.2019 r. Prokuratura Rejonowa w Otwocku zawiadomiła naszą koleżankę Barbarę Twardowską o wszczęciu śledztwa w sprawie przekroczenia uprawnień przez Kierownika Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Otwocku w dniu 29.01.2019 r. poprzez zwrócenie się do Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego o przeprowadzenie kontroli terenowej, czym działał na szkodę interesu prywatnego … Read moreProkuratura Rejonowa w Otwocku wszczęła śledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień przez Kierownika Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

OZZG wyraziło opinię na temat nowelizacji prawa geodezyjnego i kartograficznego

Ogólnopolski Związek Zawodowy Geodetów sceptycznie odnosi się do zaproponowanych zmian w ustawie prawo geodezyjne i kartograficzne. Bardzo duże oburzenie wśród członków naszej organizacji budzi sposób procedowania nowelizacji aktu prawnego, a w szczególności bardzo krótki 14 – dniowy termin przewidziany na konsultacje społeczne. W naszej ocenie tak krótki termin nie pozwala na szczegółową analizę oraz ocenę … Read moreOZZG wyraziło opinię na temat nowelizacji prawa geodezyjnego i kartograficznego

Przejdź do paska narzędzi