Odbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu Roboczego ds. Geodezji i Budownictwa w Biurze RMŚP.

Staraniem Adama Abramowicza – Rzecznika MŚP przy Radzie Przedsiębiorców z przedstawicieli członków rady powstał Zespół Roboczy d/s Geodezji i Budownictwa. W dniu wczorajszym t.j. 21 marca 2019 roku w Biurze Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców w Warszawie odbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu na którym wybrano Prezydium z przewodniczącym Jackiem Panchyrzem (OZZG), wiceprzewodniczącą Agnieszką Zabłocką – … Read moreOdbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu Roboczego ds. Geodezji i Budownictwa w Biurze RMŚP.

STANOWISKO OZZG WS. PROJEKTU ZMIANY ROZPORZĄDZENIA “O UPRAWNIENIACH”

            Odnosząc się do przedstawionego projektu Rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie  Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 31.01.2014 r. w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii na wstępie pragniemy zwrócić uwagę na fakt, że zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt. 8 ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne nadawanie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii … Read moreSTANOWISKO OZZG WS. PROJEKTU ZMIANY ROZPORZĄDZENIA “O UPRAWNIENIACH”

Przejdź do paska narzędzi