Żądanie OZZG

W dniu dzisiejszym zarząd zwiazku wystosował wystąpienie do Głównego Geodety Kraju z żądaniem przeprowadzenia szczegółowej kontroli organów: Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Otwocku w zakresie legalności i rzetelności, a z uwagi na fakt iż te podmioty są organami Służby Geodezyjnej i Kartograficznej również w zakresie celowości postępowania. … Read moreŻądanie OZZG

Lista Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców

W Radzie Przedsiębiorców przy Ręczniku MiŚP jest już 112 podmiotów. Geodetów reprezentują jak na razie Ogólnopolski Związek Zawodowy Geodetów na miejscu 48 oraz Geodezyjna Izba Gospodarcza, która listę zamyka. Z inicjatywy Pana Rzecznika powołano Zespołu Roboczy ds. Geodezji i Budownictwa do którego weszli przedstawiciele naszego Związku oraz Geodezyjnej Izby Gospodarczej. Rada zajmuje się między innymi … Read moreLista Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców

GGK uznał racje OZZG

Główny Geodeta Kraju w imieniu, którego wystąpił Dyrektor Departamentu Nadzoru, Kontroli i Organizacji Służby Geodezyjnej i Kartograficznej Pan Adolf Jankowski, przyznał w piśmie NG-OSG.051.178.2018.AA z dnia 5 lutego 2019 r., że do poprawnego przeprowadzenia weryfikacji zgodności wykonania prac z obowiązującym prawem, przepisy ustawy Pgik nie wymagają przeprowadzenia kontroli terenowych. Wynik weryfikacji nie powinien być uzależniony … Read moreGGK uznał racje OZZG

Powstał Mazowiecki Oddział Terenowy OZZG

26 stycznia br. w Warszawie na zebraniu członków i osób zainteresowanych wstąpieniem do związku powołano Mazowiecką Organizację Terenową OZZG. Po Małopolsko-Śląskiej, jest to druga organizacja terenowa Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Geodetów. Zebranie powołało Zarząd i Komisję Rewizyjną OT. Zarząd MOT OZZG:  1) Przewodnicząca: Agnieszka Zabłocka – Gasek, 2) Sekretarz: Łukasz Puchalski, 3) Skarbnik: Michał Gasek, 4) … Read morePowstał Mazowiecki Oddział Terenowy OZZG

NOWOROCZNE SPOTKANIE CZŁONKÓW I SYMPATYKÓW OGÓLNOPOLSKIEGO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO GEODETÓW 18-01-2019 r.

Członkowie Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Geodetów zapraszają wszystkich geodetów a szczególnie z obszaru Zagłębia i Zachodniej Małopolski na NOWOROCZNE SPOTKANIE do Villa Moda w Dąbrowie Górniczej godz. 14:30. Dyskutowane będą jak zwykle wciąż aktualne problemy:

Read moreNOWOROCZNE SPOTKANIE CZŁONKÓW I SYMPATYKÓW OGÓLNOPOLSKIEGO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO GEODETÓW 18-01-2019 r.

Nowy Rok 2019

Niech w tym Nowym Roku 2019 skończy się dla nas Geodetów czas zniewolenia i wyzysku a nasz zawód stanie się naprawdę Zawodem Wolnych Ludzi bez niepotrzebnych zgłoszeń prac, bez podrywających godność zawodową urzędniczej kontroli i weryfikacji oraz bez urzędniczych ubliżających zawodowi uwierzytelnień sporządzanych przez nas map i opracowań geodezyjnych. Niech to co jest naturalnym stanem … Read moreNowy Rok 2019

Ośrodki z Papierowym GML

Są ośrodki które wprowadziły “własne prawo” wspomagające bazę GESUT przez wypełnianie odpowiednich wzorów tabel np. takich: Objaśnienia: I co Wy na to? Urzędnik potrafi… “PAPIEROWY GML” Są i następne Ośrodki, które zamiast postępować zgodnie z prawem… ale co ja piszę Otwock i zgodnie z prawem?! Czy jest jakiś skuteczny sposób ukrócenia takich praktyk “prawa powiatowego”? … Read moreOśrodki z Papierowym GML

LIS W KURNIKU

Wczoraj wystąpiliśmy do Głównego Geodety Kraju z wnioskiem dotyczącym reprezentatywności zawodowej osób powołanych do Zespołów rozporządzeniami GGK nr 24 i nr 35. Do takiego działania sprowokowały nas zestawienia wskazujące, że zespół d/s oceny regulacji prawnych związanych z funkcjonowaniem ewidencji gruntów i budynków razem 21 osób jest „nadreprezentowany” przez osoby związane z administracją 10 osób oraz 6 … Read moreLIS W KURNIKU

Przejdź do paska narzędzi