NASZ PRZEDSTAWICIEL W RADZIE PRZEDSIĘBIORCÓW PRZY RZECZNIKU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORCÓW

Informujemy, że  OZZG zostało zaproszone do pracy w Radzie Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców, którego pierwsze posiedzenie odbędzie się 10 października br. W agendzie posiedzenia Rady czytamy: Pierwsze posiedzenie Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców   program     14.00 Otwarcie posiedzenia – Adam Abramowicz – Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców 14.05 Przyjęcie porządku … Read moreNASZ PRZEDSTAWICIEL W RADZIE PRZEDSIĘBIORCÓW PRZY RZECZNIKU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORCÓW

WICEMINISTER SOBOŃ PRZESŁAŁ DO KONSULTACJI

Wczoraj na skrzynkę mailową OZZG wpłynęło pismo z projektem rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju zmieniającego rozporządzenie w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii. Razem z pismem przesłano: Projekt rozporządzenia.pdf Załącznik do projektu.pdf Uzasadnienie .doc OSR .doc Aby umożliwić dyskusję członków oraz opracowanie opinii konsultacyjnej Związku przedmiotowe dokumenty są dostępne na forum OZZG. O … Read moreWICEMINISTER SOBOŃ PRZESŁAŁ DO KONSULTACJI

SPOTKAJMY SIĘ W OTWOCKU W NAJBLIŻSZY PONIEDZIAŁEK

Szanowne Koleżanki i Koledzy! Ogólnopolski Związek Zawodowy Geodetów zwraca się do Was o wsparcie i rozpropagowanie w swoim otoczeniu i środowisku informacji o proteście, który odbędzie się w dniu 8.10.2018 r. (poniedziałek) w Otwocku przed budynkiem Starostwa na ulicy Górnej 13 w godzinach pomiędzy 12:00 i 14:00. Protest jest odpowiedzią na nieludzkie traktowanie naszej Koleżanki Basi … Read moreSPOTKAJMY SIĘ W OTWOCKU W NAJBLIŻSZY PONIEDZIAŁEK

GGK REKRUTUJE DO NASTĘPNEGO ZESPOŁU DORADCZEGO

W imieniu Głównego Geodety Kraju zostały rozesłane maile o treści: W imieniu Głównego Geodety Kraju Pana Waldemara Izdebskiego proszę o wskazanie osoby do zespołu doradczego do spraw przygotowania rozporządzenia w/s standardów technicznych. Informację proszę przesłać do 19 września 2018r. Zaproszenia zostały wysłane do: Stowarzyszenia Geodetów Polskich, Krajowego Związku Pracodawców Firm Geodezyjno-Kartograficznych, Lokalnych Stowarzyszeń Geodezyjnych, Stowarzyszenia … Read moreGGK REKRUTUJE DO NASTĘPNEGO ZESPOŁU DORADCZEGO

ZAPROSZENIE DO KONSULTACJI

Przed chwilą na adres poczty elektronicznej wpłynął list następującej treści: Szanowni Państwo, Departament Architektury, Budownictwa i Geodezji Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju w załączeniu przesyła pismo Pana Ministra Artura Sobonia dotyczące projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej. Z poważaniem, Lidia Wyszomirska _______________________________________ Departament Architektury, Budownictwa i … Read moreZAPROSZENIE DO KONSULTACJI

SPECYFICZNA “ŚCIEŻKA ZDROWIA” GEODETY

Tytułowa “ścieżka zdrowia”* czyli terapia dla niepokornych, znalazła swój finał 9 sierpnia b.r. przed Odwoławczą Komisją Dyscyplinarną przy Głównym Geodecie Kraju w Warszawie. Komisja stwierdziła bezzasadność zarzutów wobec Geodety, Pani Barbary Twardowskiej z Otwocka, obwinionej o to, że jest… przedsiębiorcą. Orzeczenie Wojewódzkiej Komisji Dyscyplinarnej spowodowane przez idiotyczne oskarżenie Rzecznika Dyscyplinarnego, Panią Grażynę Piałuchę zostało uchylone. W … Read moreSPECYFICZNA “ŚCIEŻKA ZDROWIA” GEODETY

Niegospodarność GUGiK c.d.

Zastępca Prokuratora Regionalnego w Warszawie poinformował Panią Poseł Barbarę Chrobak pismem z dnia 6 sierpnia br. , że podległa prokuratura zgodnie z właściwością zajmie się procesowym rozpoznaniem zasygnalizowanego podejrzenia o nieprawidłowościach gospodarowania środkami budżetowymi oraz funduszami unijnymi. 

GDY CHCESZ WSTĄPIĆ DO OZZG

Gdy np. prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą w dziedzinie geodezji i rozważasz wstąpienie do naszego związku zawodowego to w zasadzie masz dwie drogi. Albo pobrać druk deklaracji a po jego wypełnieniu i podpisaniu przesłać do krakowskiego Oddziału Terenowego OZZG na adres: ul. Szlak 77/222 31-153 Kraków LUB DRUGI SPOSÓB zorganizować grupę co najmniej 10 osób i założyć … Read moreGDY CHCESZ WSTĄPIĆ DO OZZG

Bruksela 20/07/2018

Na adres Wiceprzewodniczącego Związku Jacka Panchyrza wpłynęło pismo Komisji Europejskiej – Dyrekcji ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, Przedsiębiorczości i MŚP  w sprawie naszej skargi z 12-07-2018 r. od Pani, Corinne GUIDICELLI (osoby prowadzącej sprawę), w którym zawarto oficjalną  informację o przyjęciu skargi i o jej zarejestrowaniu pod numerem referencyjnym (CHAP(2018) 02356), na który to numer należy się … Read moreBruksela 20/07/2018

SKARGA DO KOMISJI EUROPEJSKIEJ O NARUSZENIE PRAWA UNII

Wiceprzewodniczący Jacek Panchyrz w imieniu OZZG 10. lipca br. wystosował do Komisji Europejskiej skargę o naruszenie prawa Unii przez ustawę Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy. Podstawowy dokument prawa unijnego jakim jest “Karta praw podstawowych” określa miedzy innymi, że nikt nie może być pozbawiony swojej własności, chyba że w interesie publicznym, w … Read moreSKARGA DO KOMISJI EUROPEJSKIEJ O NARUSZENIE PRAWA UNII

Przejdź do paska narzędzi