Lista Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców

W Radzie Przedsiębiorców przy Ręczniku MiŚP jest już 112 podmiotów. Geodetów reprezentują jak na razie Ogólnopolski Związek Zawodowy Geodetów na miejscu 48 oraz Geodezyjna Izba Gospodarcza, która listę zamyka. Z inicjatywy Pana Rzecznika powołano Zespołu Roboczy ds. Geodezji i Budownictwa do którego weszli przedstawiciele naszego Związku oraz Geodezyjnej Izby Gospodarczej. Rada zajmuje się między innymi … Read moreLista Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców

Powstał Mazowiecki Oddział Terenowy OZZG

26 stycznia br. w Warszawie na zebraniu członków i osób zainteresowanych wstąpieniem do związku powołano Mazowiecką Organizację Terenową OZZG. Po Małopolsko-Śląskiej, jest to druga organizacja terenowa Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Geodetów. Zebranie powołało Zarząd i Komisję Rewizyjną OT. Zarząd MOT OZZG:  1) Przewodnicząca: Agnieszka Zabłocka – Gasek, 2) Sekretarz: Łukasz Puchalski, 3) Skarbnik: Michał Gasek, 4) … Read morePowstał Mazowiecki Oddział Terenowy OZZG

STANOWISKO OZZG WS. PROJEKTU ZMIANY ROZPORZĄDZENIA “O UPRAWNIENIACH”

            Odnosząc się do przedstawionego projektu Rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie  Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 31.01.2014 r. w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii na wstępie pragniemy zwrócić uwagę na fakt, że zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt. 8 ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne nadawanie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii … Read moreSTANOWISKO OZZG WS. PROJEKTU ZMIANY ROZPORZĄDZENIA “O UPRAWNIENIACH”

WICEMINISTER SOBOŃ PRZESŁAŁ DO KONSULTACJI

Wczoraj na skrzynkę mailową OZZG wpłynęło pismo z projektem rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju zmieniającego rozporządzenie w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii. Razem z pismem przesłano: Projekt rozporządzenia.pdf Załącznik do projektu.pdf Uzasadnienie .doc OSR .doc Aby umożliwić dyskusję członków oraz opracowanie opinii konsultacyjnej Związku przedmiotowe dokumenty są dostępne na forum OZZG. O … Read moreWICEMINISTER SOBOŃ PRZESŁAŁ DO KONSULTACJI

SPOTKAJMY SIĘ W OTWOCKU W NAJBLIŻSZY PONIEDZIAŁEK

Szanowne Koleżanki i Koledzy! Ogólnopolski Związek Zawodowy Geodetów zwraca się do Was o wsparcie i rozpropagowanie w swoim otoczeniu i środowisku informacji o proteście, który odbędzie się w dniu 8.10.2018 r. (poniedziałek) w Otwocku przed budynkiem Starostwa na ulicy Górnej 13 w godzinach pomiędzy 12:00 i 14:00. Protest jest odpowiedzią na nieludzkie traktowanie naszej Koleżanki Basi … Read moreSPOTKAJMY SIĘ W OTWOCKU W NAJBLIŻSZY PONIEDZIAŁEK

GDY CHCESZ WSTĄPIĆ DO OZZG

Gdy np. prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą w dziedzinie geodezji i rozważasz wstąpienie do naszego związku zawodowego to w zasadzie masz dwie drogi. Albo pobrać druk deklaracji a po jego wypełnieniu i podpisaniu przesłać do krakowskiego Oddziału Terenowego OZZG na adres: ul. Szlak 77/222 31-153 Kraków LUB DRUGI SPOSÓB zorganizować grupę co najmniej 10 osób i założyć … Read moreGDY CHCESZ WSTĄPIĆ DO OZZG

DO GEODETÓW Z RADOMSKA I OKOLIC

Koleżanki i Koledzy Geodeci Negatywne protokoły weryfikacji wystawiane przez urzędników, którzy po godzinach pracy urzędu zabierają nam prace tzw. dorabianiem po godzinach. Oczekiwanie na licencje i materiały, gdy tylko chcemy rozpocząć nową prace, umowy śmieciowe, nieuczciwi pracodawcy, którzy wymuszają na nas pomiary niezgodne ze sztuką geodezyjną – to nasze największe teraźniejsze problemy, z którymi musimy … Read moreDO GEODETÓW Z RADOMSKA I OKOLIC

II SPOTKANIE KRAJOWEGO ZARZĄDU OZZG

W dniu 18 maja br. odbyło się spotkanie zarządu na którym, między innymi, zapadła decyzja o wystąpieniu na podstawie art. 221 kpa do Wiceministra A. Sobonia o podjęcie działań legislacyjnych w sprawie zmiany art. 12b ustawy z 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne które przyczynią się do: –    Przyspieszenia procesu inwestycyjnego. Proponowana zmiana znacząco … Read moreII SPOTKANIE KRAJOWEGO ZARZĄDU OZZG

Przejdź do paska narzędzi