II spotkanie Zarządu Krajowego OZZG

Na 18 maja (piątek) br. na godz. 12:00 jest wyznaczone posiedzenie Zarządu w siedzibie biura przy ul. Karmelickiej 64/9. Oczywiście w Krakowie.  W programie znajdą się między innymi tematy: program roboczy związku, cele i projekty działań; egzaminy pisemne w postępowaniu sprawdzającym postępowania kwalifikacyjnego o którym mowa w art. 45a ust. 2 pkt 2 uPgik; wystąpienie … Read moreII spotkanie Zarządu Krajowego OZZG

Po piątkowym Zjeździe OZZG

Formalnym powodem zgromadzenia było wyczerpanie się formuły Komitetu Założycielskiego, wybranego w celu rejestracji związku w Krajowym Rejestrze Sądowym. Jak wiadomo cel został osiągnięty 9 stycznia br. i przyszła pora na wybór władz, Przewodniczącego Związku oraz Zarządu Krajowego i Krajowej Komisji Rewizyjnej. Na Przewodniczącego Związku został wybrany Kol. Sławomir Barasiński (łódzkie) natomiast na Wiceprzewodniczących Kol. Agnieszka Zabłocka-Gasek (mazowieckie), Kol. Sławomir Czyrnek (śląskie) i Kol. Jacek Panchyrz (śląskie). Funkcja Skarbnika została powierzona Kol. Kamilowi Marchajskiemu (małopolskie), a Sekretarzem został piszący te słowa Kol. Leszek Piszczek (małopolskie). Do Komisji Rewizyjnej weszli Kol. Barbara Twardowska (mazowieckie), Kol. Krzysztof Szczepanik (łódzkie) i Kol. Mariusz Wabik (małopolskie).

Read morePo piątkowym Zjeździe OZZG

W PIĄTEK 23 MARCA 14:00

Informacja dla Członków i Sympatyków. 23 marca br. o godzinie 14:00 w naszej siedzibie w Krakowie przy ul. Karmelickiej 64/9 planujemy zgromadzić wszystkich członków oraz tych, co członkami chcą zostać. W programie wiele spraw nie tylko organizacyjnych, ale dotyczących przyszłości a przede wszystkim sprawozdanie z dokonań Komitetu Założycielskiego OZZG w składzie: Kamil Marchaj Jacek Panchyrz Leszek … Read moreW PIĄTEK 23 MARCA 14:00

1 MARCA O GODZ. 18:30 W DĄBROWIE GÓRNICZEJ FORUM GEODETÓW

Członkowie Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Geodetów, Polskiego Towarzystwa Geodezyjnego i Lokalnych Stowarzyszeń Geodetów zapraszają wszystkich geodetów a szczególnie z obszaru Zagłębia i Zachodniej Małopolski na debatę z udziałem Posłów oraz Radnych Dąbrowy Górniczej w kwestiach nie wywiązania się samorządów terytorialnych z ustawowych powinności dotyczących:

Read more1 MARCA O GODZ. 18:30 W DĄBROWIE GÓRNICZEJ FORUM GEODETÓW

Przejdź do paska narzędzi