Żądanie OZZG

W dniu dzisiejszym zarząd zwiazku wystosował wystąpienie do Głównego Geodety Kraju z żądaniem przeprowadzenia szczegółowej kontroli organów: Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Otwocku w zakresie legalności i rzetelności, a z uwagi na fakt iż te podmioty są organami Służby Geodezyjnej i Kartograficznej również w zakresie celowości postępowania. … Read moreŻądanie OZZG

NOWOROCZNE SPOTKANIE CZŁONKÓW I SYMPATYKÓW OGÓLNOPOLSKIEGO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO GEODETÓW 18-01-2019 r.

Członkowie Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Geodetów zapraszają wszystkich geodetów a szczególnie z obszaru Zagłębia i Zachodniej Małopolski na NOWOROCZNE SPOTKANIE do Villa Moda w Dąbrowie Górniczej godz. 14:30. Dyskutowane będą jak zwykle wciąż aktualne problemy:

Read moreNOWOROCZNE SPOTKANIE CZŁONKÓW I SYMPATYKÓW OGÓLNOPOLSKIEGO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO GEODETÓW 18-01-2019 r.

NASZ PRZEDSTAWICIEL W RADZIE PRZEDSIĘBIORCÓW PRZY RZECZNIKU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORCÓW

Informujemy, że  OZZG zostało zaproszone do pracy w Radzie Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców, którego pierwsze posiedzenie odbędzie się 10 października br. W agendzie posiedzenia Rady czytamy: Pierwsze posiedzenie Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców   program     14.00 Otwarcie posiedzenia – Adam Abramowicz – Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców 14.05 Przyjęcie porządku … Read moreNASZ PRZEDSTAWICIEL W RADZIE PRZEDSIĘBIORCÓW PRZY RZECZNIKU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORCÓW

SPOTKAJMY SIĘ W OTWOCKU W NAJBLIŻSZY PONIEDZIAŁEK

Szanowne Koleżanki i Koledzy! Ogólnopolski Związek Zawodowy Geodetów zwraca się do Was o wsparcie i rozpropagowanie w swoim otoczeniu i środowisku informacji o proteście, który odbędzie się w dniu 8.10.2018 r. (poniedziałek) w Otwocku przed budynkiem Starostwa na ulicy Górnej 13 w godzinach pomiędzy 12:00 i 14:00. Protest jest odpowiedzią na nieludzkie traktowanie naszej Koleżanki Basi … Read moreSPOTKAJMY SIĘ W OTWOCKU W NAJBLIŻSZY PONIEDZIAŁEK

DO GEODETÓW Z RADOMSKA I OKOLIC

Koleżanki i Koledzy Geodeci Negatywne protokoły weryfikacji wystawiane przez urzędników, którzy po godzinach pracy urzędu zabierają nam prace tzw. dorabianiem po godzinach. Oczekiwanie na licencje i materiały, gdy tylko chcemy rozpocząć nową prace, umowy śmieciowe, nieuczciwi pracodawcy, którzy wymuszają na nas pomiary niezgodne ze sztuką geodezyjną – to nasze największe teraźniejsze problemy, z którymi musimy … Read moreDO GEODETÓW Z RADOMSKA I OKOLIC

II SPOTKANIE KRAJOWEGO ZARZĄDU OZZG

W dniu 18 maja br. odbyło się spotkanie zarządu na którym, między innymi, zapadła decyzja o wystąpieniu na podstawie art. 221 kpa do Wiceministra A. Sobonia o podjęcie działań legislacyjnych w sprawie zmiany art. 12b ustawy z 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne które przyczynią się do: –    Przyspieszenia procesu inwestycyjnego. Proponowana zmiana znacząco … Read moreII SPOTKANIE KRAJOWEGO ZARZĄDU OZZG

II spotkanie Zarządu Krajowego OZZG

Na 18 maja (piątek) br. na godz. 12:00 jest wyznaczone posiedzenie Zarządu w siedzibie biura przy ul. Karmelickiej 64/9. Oczywiście w Krakowie.  W programie znajdą się między innymi tematy: program roboczy związku, cele i projekty działań; egzaminy pisemne w postępowaniu sprawdzającym postępowania kwalifikacyjnego o którym mowa w art. 45a ust. 2 pkt 2 uPgik; wystąpienie … Read moreII spotkanie Zarządu Krajowego OZZG

PO SPOTKANIU Z MINISTREM SOBONIEM NOWYM SZEFEM GGK

Wrażenia po spotkaniu (2 marca) można określić, jako umiarkowanie dobre. „Dobre”, ponieważ minister z autentycznym zainteresowaniem przyjął dość bulwersujące informacje o sytuacji geodezji ocenianej przez organizacje pozarządowe. A „umiarkowanie”, bo doświadczenie ostatnich kilku lat zmusza, do co najmniej umiarkowanych ocen tych co zarządzają geodezją. I właśnie od tego rozpoczęło się przedstawienie ocen i sytuacji przez poszczególne organizacje. Zdaniem wszystkich prelegentów „geodezja” zarówno na szczeblu centralnym jak i powiatowym w ostatnich latach, a na pewno od 2014 r., jest tragicznie zarządzana.

Read morePO SPOTKANIU Z MINISTREM SOBONIEM NOWYM SZEFEM GGK

1 MARCA O GODZ. 18:30 W DĄBROWIE GÓRNICZEJ FORUM GEODETÓW

Członkowie Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Geodetów, Polskiego Towarzystwa Geodezyjnego i Lokalnych Stowarzyszeń Geodetów zapraszają wszystkich geodetów a szczególnie z obszaru Zagłębia i Zachodniej Małopolski na debatę z udziałem Posłów oraz Radnych Dąbrowy Górniczej w kwestiach nie wywiązania się samorządów terytorialnych z ustawowych powinności dotyczących:

Read more1 MARCA O GODZ. 18:30 W DĄBROWIE GÓRNICZEJ FORUM GEODETÓW

Przejdź do paska narzędzi