Prokuratura Rejonowa w Otwocku wszczęła śledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień przez Kierownika Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

W dniu 13.05.2019 r. Prokuratura Rejonowa w Otwocku zawiadomiła naszą koleżankę Barbarę Twardowską o wszczęciu śledztwa w sprawie przekroczenia uprawnień przez Kierownika Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Otwocku w dniu 29.01.2019 r. poprzez zwrócenie się do Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego o przeprowadzenie kontroli terenowej, czym działał na szkodę interesu prywatnego … Read moreProkuratura Rejonowa w Otwocku wszczęła śledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień przez Kierownika Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

OZZG wyraziło opinię na temat nowelizacji prawa geodezyjnego i kartograficznego

Ogólnopolski Związek Zawodowy Geodetów sceptycznie odnosi się do zaproponowanych zmian w ustawie prawo geodezyjne i kartograficzne. Bardzo duże oburzenie wśród członków naszej organizacji budzi sposób procedowania nowelizacji aktu prawnego, a w szczególności bardzo krótki 14 – dniowy termin przewidziany na konsultacje społeczne. W naszej ocenie tak krótki termin nie pozwala na szczegółową analizę oraz ocenę … Read moreOZZG wyraziło opinię na temat nowelizacji prawa geodezyjnego i kartograficznego

Odbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu Roboczego ds. Geodezji i Budownictwa w Biurze RMŚP.

Staraniem Adama Abramowicza – Rzecznika MŚP przy Radzie Przedsiębiorców z przedstawicieli członków rady powstał Zespół Roboczy d/s Geodezji i Budownictwa. W dniu wczorajszym t.j. 21 marca 2019 roku w Biurze Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców w Warszawie odbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu na którym wybrano Prezydium z przewodniczącym Jackiem Panchyrzem (OZZG), wiceprzewodniczącą Agnieszką Zabłocką – … Read moreOdbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu Roboczego ds. Geodezji i Budownictwa w Biurze RMŚP.

Żądanie OZZG

W dniu dzisiejszym zarząd zwiazku wystosował wystąpienie do Głównego Geodety Kraju z żądaniem przeprowadzenia szczegółowej kontroli organów: Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Otwocku w zakresie legalności i rzetelności, a z uwagi na fakt iż te podmioty są organami Służby Geodezyjnej i Kartograficznej również w zakresie celowości postępowania. … Read moreŻądanie OZZG

Lista Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców

W Radzie Przedsiębiorców przy Ręczniku MiŚP jest już 112 podmiotów. Geodetów reprezentują jak na razie Ogólnopolski Związek Zawodowy Geodetów na miejscu 48 oraz Geodezyjna Izba Gospodarcza, która listę zamyka. Z inicjatywy Pana Rzecznika powołano Zespołu Roboczy ds. Geodezji i Budownictwa do którego weszli przedstawiciele naszego Związku oraz Geodezyjnej Izby Gospodarczej. Rada zajmuje się między innymi … Read moreLista Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców

GGK uznał racje OZZG

Główny Geodeta Kraju w imieniu, którego wystąpił Dyrektor Departamentu Nadzoru, Kontroli i Organizacji Służby Geodezyjnej i Kartograficznej Pan Adolf Jankowski, przyznał w piśmie NG-OSG.051.178.2018.AA z dnia 5 lutego 2019 r., że do poprawnego przeprowadzenia weryfikacji zgodności wykonania prac z obowiązującym prawem, przepisy ustawy Pgik nie wymagają przeprowadzenia kontroli terenowych. Wynik weryfikacji nie powinien być uzależniony … Read moreGGK uznał racje OZZG

Powstał Mazowiecki Oddział Terenowy OZZG

26 stycznia br. w Warszawie na zebraniu członków i osób zainteresowanych wstąpieniem do związku powołano Mazowiecką Organizację Terenową OZZG. Po Małopolsko-Śląskiej, jest to druga organizacja terenowa Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Geodetów. Zebranie powołało Zarząd i Komisję Rewizyjną OT. Zarząd MOT OZZG:  1) Przewodnicząca: Agnieszka Zabłocka – Gasek, 2) Sekretarz: Łukasz Puchalski, 3) Skarbnik: Michał Gasek, 4) … Read morePowstał Mazowiecki Oddział Terenowy OZZG

Nowy Rok 2019

Niech w tym Nowym Roku 2019 skończy się dla nas Geodetów czas zniewolenia i wyzysku a nasz zawód stanie się naprawdę Zawodem Wolnych Ludzi bez niepotrzebnych zgłoszeń prac, bez podrywających godność zawodową urzędniczej kontroli i weryfikacji oraz bez urzędniczych ubliżających zawodowi uwierzytelnień sporządzanych przez nas map i opracowań geodezyjnych. Niech to co jest naturalnym stanem … Read moreNowy Rok 2019

GGK REKRUTUJE DO NASTĘPNEGO ZESPOŁU DORADCZEGO

W imieniu Głównego Geodety Kraju zostały rozesłane maile o treści: W imieniu Głównego Geodety Kraju Pana Waldemara Izdebskiego proszę o wskazanie osoby do zespołu doradczego do spraw przygotowania rozporządzenia w/s standardów technicznych. Informację proszę przesłać do 19 września 2018r. Zaproszenia zostały wysłane do: Stowarzyszenia Geodetów Polskich, Krajowego Związku Pracodawców Firm Geodezyjno-Kartograficznych, Lokalnych Stowarzyszeń Geodezyjnych, Stowarzyszenia … Read moreGGK REKRUTUJE DO NASTĘPNEGO ZESPOŁU DORADCZEGO

Przejdź do paska narzędzi