Newsletter

Wpisz się aby otrzymywać info o aktualnościach

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=PL, pragniemy poinformować, że:

  1. administratorem Państwa danych osobowych jest Zarząd Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Geodetów z siedzibą w Krakowie 31-128, ul. Karmelicka 64/9, adres e-mail: biuro@ozzg.pl, tel./fax (12) 291-93-02, 887-255-255; 
  2. administrator nie wyznaczył inspektora danych osobowych;
  3. dane osobowe przetwarzane są przez administratora w celu realizacji celów i zadań statutowych;
  4. podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 pkt a) RODO oraz art. 6 ust. 1 pkt f) RODO, gdzie przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora;
  5. dane osobowe przetwarzane przez administratora zawierają adres e-mail oraz ewentualnie dodatkowo: nazwę firmy, imię i nazwisko jej właściciela/właścicieli, adres siedziby, nr telefonu. Dane osobowe w postaci adresów e-mail będą przetwarzane wyłącznie w celu przesyłania informacji na wskazany adres e-mail;
  6. Państwa dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom, w tym nie są udostępniane odbiorcom znajdującym się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym;
  7. dane osobowe będą przetwarzane do momentu skorzystania przez Państwo z praw wymienionych w punkcie poniżej w zakresie, w którym ich realizacja prowadzi do zaprzestania przetwarzania danych osobowych przez administratora, w tym przede wszystkim prawa do wycofania zgody oraz prawa do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych na potrzeby marketingu bezpośredniego;
  8. przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania, prawo przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
  9. Państwa dane osobowe zostały pozyskane bądź bezpośrednio od Państwa na podstawie Państwa zgody, bądź ze źródeł publicznych ogólnie dostępnych, w tym z Państwa strony internetowej lub z oficjalnych i ogólnie dostępnych serwisów WWW.

Jeśli nie życzą sobie Państwo jakichkolwiek informacji w przyszłości – prosimy kliknąć tutaj

 

Z pozdrowieniami 
Zarząd OZZG