1 MARCA O GODZ. 18:30 W DĄBROWIE GÓRNICZEJ FORUM GEODETÓW

Członkowie Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Geodetów, Polskiego Towarzystwa Geodezyjnego i Lokalnych Stowarzyszeń Geodetów zapraszają wszystkich geodetów a szczególnie z obszaru Zagłębia i Zachodniej Małopolski na debatę z udziałem Posłów oraz Radnych Dąbrowy Górniczej w kwestiach nie wywiązania się samorządów terytorialnych z ustawowych powinności dotyczących:

Read more1 MARCA O GODZ. 18:30 W DĄBROWIE GÓRNICZEJ FORUM GEODETÓW

Konstytucja dla biznesu

Zapewne dlatego, że geodeci mają bardzo mało wspólnego z BIZNESEM (albo wcale), uchwalony w piątek (26 stycznia br.) pakiet 5 ustaw – Konstytucję dla biznesu, w tym ustawę Prawo przedsiębiorców, doprecyzował jedynie naszą Konstytucję geodezyjną – ustawę Prawo geodezyjne przez dodanie do Art. 9, dotyczącego kontroli w zakresie legalności i rzetelności przedsiębiorców geodezyjnych,  następnych ustępów od 9 do 14  o treści:

Read moreKonstytucja dla biznesu

List do redakcji Państwo w Państwie – Polsat

Dzień dobry.

Chciałbym zgłosić problemy, które trapią wszystkich wykonujących zawód 
geodety.

Znowelizowane 2014 roku Prawo Geodezyjne i Kartograficzne zniewoliło nas 
już totalnie, uzależniając każdą naszą czynność od dobrej lub złej woli 
urzędnika. Jesteśmy jedynym zawodem, który przed wykonaniem pracy musi 
zgłosić ją do urzędu. Jeżeli nie zgłosimy podlegamy karze. Przy 
zgłoszeniu zamawiamy materiały z urzędu, bez których nie wolno nam 
wykonać żadnej pracy. Nawet jeżeli dysponujemy tymi materiałami bo 
wcześniej sami je pomierzyliśmy, musimy wykupić z urzędu licencję na ich 
wykorzystanie.

Read moreList do redakcji Państwo w Państwie – Polsat

Samorządność zawodowa pod nadzorem ministra?

Życie na bieżąco uzasadnia rację a przede wszystkim potrzebę powołania naszego zwiazku zawodowego geodetów.

Zgodnie z projektem rządowym zmiany ustawy o działach administracji rządowej (wersja z 16-01-2018) Samorządowi Zawodowemu Architektów i Inżynierów Budownictwa grozi  ubezwłasnowolnienie. Do teraz, decyzje samorządu mogły być weryfikowane na wniosek ministra wyłącznie orzeczeniami sądów administracyjnych ale może się to zmienić. Projekt przewiduje zmianę art. 9a wspomnianej ustawy przez:

W art. 9a w ust. 1 tejże ustawy proponuje się wprowadzenie zmiany polegającej na wskazaniu, iż dział budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo obejmuje sprawy „nadzoru nad samorządem zawodowym architektów oraz inżynierów budownictwa.” (pkt 11). Proponuje się również usunięcie „architektury” (pkt 1) z katalogu spraw należących do wyżej wymienionego działu.

Jednocześnie proponuje się dodanie w art. 14 ust. 1 ustawy o działach administracji rządowej do katalogu spraw objętych działem kultura i ochrona dziedzictwa narodowego „architektury, w zakresie estetyki przestrzeni publicznej”.

Read moreSamorządność zawodowa pod nadzorem ministra?

Przejdź do paska narzędzi