OZZG wyraziło opinię na temat nowelizacji prawa geodezyjnego i kartograficznego

Ogólnopolski Związek Zawodowy Geodetów sceptycznie odnosi się do zaproponowanych zmian w ustawie prawo geodezyjne i kartograficzne. Bardzo duże oburzenie wśród członków naszej organizacji budzi sposób procedowania nowelizacji aktu prawnego, a w szczególności bardzo krótki 14 – dniowy termin przewidziany na konsultacje społeczne. W naszej ocenie tak krótki termin nie pozwala na szczegółową analizę oraz ocenę skutków proponowanych rozwiązań. Duże zastrzeżenia budzą również utrzymanie obowiązku zgłaszania prac geodezyjnych, proponowane wysokości stawek opłat za materiały pzgik do zgłoszonych prac  geodezyjnych, zakres czynności weryfikacji zbiorów danych lub innych materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych oraz  pozostawienie opatrywania klauzulą właściwego organu stanowiącą potwierdzenie przyjęcia materiałów lub zbiorów danych do PZGiK.  Zlikwidowanie obowiązku zgłaszania tyczenia budynków oraz urządzeń podziemnych jest dobrym pomysłem, ale powinno objąć również inne asortymenty prac geodezyjnych.

Zaproponowana nowelizacja nie rozwiązuje podstawowych problemów, z jakimi spotykają się geodeci – wykonawcy na co dzień. Brak jakichkolwiek rozwiązań problemu nieuczciwej konkurencji ze strony urzędników wykonujących prywatnie prace geodezyjne, pozostawienie procedury weryfikacji operatów geodezyjnych, brak określenia szybkiej ścieżki odwoławczej w przypadku odmowy przyjęcia operatu do zasobu, brak określenia stopnia odpowiedzialności weryfikatora za przyjmowane dane oraz materiały do zasobu.

Poniżej przedstawiamy naszą opinię:

http://www.ozzg.pl/wp-content/uploads/2019/05/Opinia-OZZG.pdf

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *