Odbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu Roboczego ds. Geodezji i Budownictwa w Biurze RMŚP.

Staraniem Adama Abramowicza – Rzecznika MŚP przy Radzie Przedsiębiorców z przedstawicieli członków rady powstał Zespół Roboczy d/s Geodezji i Budownictwa. W dniu wczorajszym t.j. 21 marca 2019 roku w Biurze Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców w Warszawie odbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu na którym wybrano Prezydium z przewodniczącym Jackiem Panchyrzem (OZZG), wiceprzewodniczącą Agnieszką Zabłocką – Gasek (OZZG) oraz członkiem prezydium Sławkiem Czyrnkiem (OZZG). W spotkaniu wzięli udział poza przedstawicielami OZZG: dyrektor biura ds. Rady Przedsiębiorców Mikołaj Kruczyński oraz pracownicy biura RMŚP, Przedstawiciel Geodezyjnej Izby Gospodarczej – Piotr Wiśniewski, Przedstawiciel Pomorskiego Stowarzyszenia Geodezyjnego – Dawid Pietrucha (Cedry Wielkie Biuro Projektowe) oraz przedstawiciele Polskiego Związku Firm Developerskich i Związku Telewizji Kablowych w Polsce.

Jako pierwsze omawiano sprawy przedsiębiorstw geodezyjnych. Przedstawiciele organizacji, członków Rady, zrzeszających przedsiębiorców geodezyjnych, Ogólnopolski Związek Zawodowy Geodetów, Geodezyjna Izba Gospodarcza oraz Pomorskie Stowarzyszenie Geodezyjne przedstawiali problemy z jakimi się borykamy na gruncie prawa geodezyjnego, które nie wpisuje się w postanowienia Konstytucji Biznesu. Zaznaczono istnienie bardzo dużych barier biurokratycznych wydłużających terminy wykonywania typowych prac geodezyjnych. Barierami które kompletnie blokują stosowanie Konstytucji Biznesu to zgłoszenia prac, weryfikacje urzędnicze efektów prac przedsiębiorców geodezyjnych. Całkowicie niepotrzebna fasadowa instytucja uwierzytelniania dokumentów sporządzonych przez geodetów uprawnionych, w której wcale nie chodzi o uwierzytelnianie dokumentów jako urzędowe poświadczenie lecz o dodatkowe opłaty. Te procedury urzędnicze mają bardzo istotny wpływ na przewlekłość procesu inwestycyjnego oraz na kondycję przedsiębiorczości w ogóle. Był omawiany również temat praw autorskich i praw pokrewnych w geodezji, z którym geodetom trudno się przebić od dziesiątków lat. Podkreślono, że zmian wymaga system, w którym geodeta jako przedsiębiorca przekazując wyniki zleconych przez klientów prac do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego od tego momentu traci do nich wszelkie prawa i nie może już potem  nimi swobodnie rozporządzać. Poruszony był również problem braku udziału organizacji zrzeszających geodetów we  wszelkich inicjatywach i rządowych projektach legislacyjnych.   

Pan Mikołaj Kruczyński stwierdził, że organizacje geodezyjne powinny wystosować pismo do Ministra Inwestycji i Rozwoju, w którym będą domagać się konsultacji wszelkich planów i projektów aktów prawnych. W związku z ukazaniem się raportu końcowego z prac grupy roboczej WG6 ds. pomiarów przestrzennych, geodezyjnych, geofizycznych i zastosowań technik satelitarnych, działającej w ramach Konsultacyjnego Komitetu Metrologicznego ds. Infrastruktury i Zastosowań Specjalnych (KZM4) zalecającego nadzór metrologiczny nad sprzętem geodezyjnym przedstawiciele branży geodezyjnej zasygnalizowali wiążące się z tym problemy oraz obciążenia dla przedsiębiorstw geodezyjnych.  Ponieważ było to pierwsze posiedzenie Zespołu to jedynie zasygnalizowano najważniejsze problemy stwierdzając, że jest to dopiero wierzchołek góry lodowej. W następnych posiedzeniach zespołu będą omawiane szczegółowo pojedyncze tematy – bariery przedsiębiorczości. Przedstawiciele Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców postanowili przyjrzeć się bliżej sprawom geodezyjnym.

4 thoughts on “Odbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu Roboczego ds. Geodezji i Budownictwa w Biurze RMŚP.

  1. Czy OZZG nie popiera idei Samorządu Zawodowego że zespół tego problemu nie podjął na pierwszym posiedzeniu? To źle rokuje na przyszłość.

    1. OZZG jak najbardziej popiera ideę Samorządu Zawodowego. Jednak jest to tak obszerny temat, że ze względu na małą ilość czasu nie był omawiany. Na spotkaniu były również poruszane problemy deweloperów oraz przedsiębiorców działających w branży telewizji kablowych. Temat Samorządu Zawodowego z całą pewnością będzie omawiany na kolejnych spotkaniach Zespołu.

      1. Muszę jeszcze zaznaczyć, ze spotkanie trwało jedynie 2,5 godziny i przedsiębiorcy geodezyjni mogli jedynie zasygnalizować najważniejsze problemy występujące w branży.

  2. Dużo pracy przed nami ale jest propozycja co miesięcznych spotkań zespołu i po kolei omawiane będą najważniejsze tematy . Oczywiście na pogaduszkach się nie skończy, naszym celem są konstruktywne propozycje zmian korzystnych dla naszej grupy zawodowej.Należy zaznaczyć ,że to pierwsza instytucja państwowa spoza naszej branży ,która zainteresowała się problematyką geodezyjną i zaoferowała pomoc. Dotychczasowe praktyki rozmów w zespołach powołanych przy Głównym Geodecie kraju nie przyniosły oczekiwanych efektów ponieważ zdominowane są przez administrację geodezyjną a przecież przedsiębiorcy geodezyjni a służba geodezyjna to dwa różne światy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *