Właśnie o reprezentatywność wystąpił do nas Pan Artur Soboń Sekretarz Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju w piśmie z 24 lipca br. a które otrzymaliśmy drogą elektroniczną dnia 25 lipca 2019 r. Pismo to miało być odpowiedzią na nasze wystąpienie skierowane do Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 czerwca br. a przekazane do Ministra Inwestycji i Rozwoju w dniu 21 czerwca 2019 r.

Przypominamy, że wystąpienie do Premiera zawierało między innymi kategoryczny apel w którym domagaliśmy się:

  1. zaprzestania kolejnych nowelizacji ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz
  2. jak najszybsze zainicjowanie prac legislacyjnych, których celem byłoby uchwalenie ustawy o zawodzie inżyniera miernictwa geodezyjnego oraz ustawy o geodezyjnych rejestrach publicznych.

Ponieważ pismo ministra A. Sobonia nie odpowiada na problemy i kwestie zawarte w naszym wystąpienie do Pana Premiera zwróciliśmy się jeszcze raz o odpowiedź na wyżej przedstawione apele.

Treść naszego dzisiejszego pisma do Pana Artura Sobonia:

Do-Premiera

Treść pisma ministra A. Sobonia:

DAB-VII.0210.6.2018-pismo-do-OZZG

Dodaj komentarz