OGÓLNOPOLSKI ZWIĄZEK ZAWODOWY GEODETÓW

OZZG jedyny ustawowy przedstawiciel zawodu geodety

POLACY NIC SIĘ NIE STAŁO!

Sekretariat (jeszcze) Departamentu Architektury, Budownictwa i Geodezji
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 10.12.2019 r. przesłał drogą elektroniczną odpowiedź na list otwarty – pismo z dnia 9 grudnia 2019 r., znak DAB-VII.070.4.2019, dotyczące projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw.

BARASIŃSKI - SZCZEPANIK

Z pisma dowiadujemy się, że generalnie to:

ZACHARCZUK

“Polacy nic się nie stało”

Poniżej załączamy kopie pisma Pana Roberta Nowickiego – Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju.

WOLBROMSKIE BIURO GEODEZYJNE
DAB-VII.070.4.2019

Marcin Kostrzewski