OGÓLNOPOLSKI ZWIĄZEK ZAWODOWY GEODETÓW

OZZG jedyny ustawowy przedstawiciel zawodu geodety

WNIOSEK DO PROKURATURY GENERALNEJ POSEŁ BARBARA CHROBAK O NIEGOSPODARNOŚCI GUGiK

Dzisiaj na pocztę związku wpłynęła informacja następującej treści:

BARASIŃSKI - SZCZEPANIK

 

email
wniosek 1
wniosek 2