Aby przywrócić pamięć o MIERNICZYCH jako zawodzie USTANOWIONYM USTAWĄ z dnia 15 lipca 1925 r.1) oraz by zainaugurować 99 rocznicę ustanowienia zawodu Mierniczego Przysięgłego

Zarząd Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Geodetów z siedzibą w Krakowie, organizuje pierwszy w historii DZIEŃ OTWARTYCH DRZWI BIUR MIERNICZYCH.

W Dniu Otwartym, Biura Miernicze i Geodezyjne, które zgłoszą chęć udziału w akcji pomocy prywatnym ludziom, będą udzielać informacji zawodowych i fachowych, odpowiadać na pytania wszystkim zainteresowanym Właścicielom i Inwestorom. Inicjatywa ta obejmuje całą Polskę, co pozwala na uzyskanie:

  • Otwarcie drzwi biur przez każdego zainteresowanego Mierniczego i Geodetę Uprawnionego dla osób potrzebujących pomocy w sprawach geodezyjnych, ewidencji gruntów, rozgraniczeń, podziałów.
  • Umożliwienie każdej osobie poszukującej pomocy w przybliżeniu rozumienia czynności geodezyjnych w procesie budowlanym.
  • Uświadomienie osobom zainteresowanym dlaczego ewidencja gruntów jest ważna dla właściciela.
  • Pomoc w przygotowaniu pism, wniosków itp. w sprawach geodezyjnych, ewidencji gruntów i budynków, rozgraniczeń, ustaleń przebiegu granic oraz podziałów dziełek.

Aby wziąć udział Mierniczowie i Geodeci muszą dokonać zgłoszenia za pośrednictwem formularza dostępnego pod linkiem:

FORMULARZ

_________________________________________________________________

1) Ustawa z dnia 15 lipca 1925 r. o mierniczych przysięgłych (Dz. U. Nr 97 poz. 681 i 682) zmieniona 29 lutego 1928 r. (Dz. U. R. P. Nr 24 poz. 207)

1928-rozp.-o-ogloszeniu-1925_Ustawa-o-mierniczych-przysieglych

Dodaj komentarz