We wtorek 21 stycznia br. mailem zostało wysłane do Przewodniczącego Sejmowej Komisji Inwestycyjnej wystąpienie Przewodniczącego OZZG ws. druku nr 130 procedowanej nowelizacji Prawa geodezyjnego i kartograficznego oraz innych ustaw. Oprócz Przewodniczącego maile z załącznikami otrzymali wszyscy pozostali członkowie Komisji.

W blisko dziesięciostronicowym wystąpieniu przedstawiono główne oceny założeń projektowanych zmian oraz szczegółowe propozycje poprawek. Bardzo ważna jest poprawka a właściwie poprawki do art. 11. Generalnie to chodzi o właściwe upodmiotowienie prac geodezyjnych i kartograficznych. Prace te wykonuje geodeta z odpowiednimi uprawnieniami a nie przedsiębiorca itd. A więc wydaje się koniecznym wprowadzenie “geodety uprawnionego” do ustawy przez ustalenie legalnej definicji zawodu a przy tym również “wykonawcy” i “kierownika prac” w sposób nie powodujący konieczności zmian wszędzie tam gdzie są użyte te określenie.

Po drugie, poprawka wyeliminuje występujące od 30 lat patologie z “podpisywaniem” prac wykonanych przez inne osoby bez uprawnień. Jeśli zgłoszenia prac będą w kompetencji “geodety uprawnionego” a nie “przedsiębiorcy”, który często jest tą samą osobą, lecz nie zawsze, to uprawnienia geodety a nie uprawnienia przedsiębiorcy decydują, kto prace geodezyjne i kartograficzne wykonuje.

W efekcie, zapewne będzie można zaobserwować występowanie samoczynnych zmian w charakterystyce własności przedsiębiorstw. W sytuacji gdy zgłoszenia prac będą w kompetencjach geodetów uprawnionych a nie do osób reprezentujących przedsiębiorstwa, to należy się spodziewać od bardzo dawna pożądanej tendencji w samoczynnym zanikaniu przedsiębiorców bez uprawnień, i co najważniejsze nie będzie to miało nic wspólnego z ograniczeniami działalności gospodarczej przez zakaz zakładania przez osoby bez uprawnień co jest ograniczaniem działalności gospodarczej.

Do uzasadnienia ewentualnej poprawki o której wyżej, a która brzmi:

“Art. 11. 1. Prawo do wykonywania prac geodezyjnych lub prac kartograficznych przysługuje osobom posiadającym uprawnienia zawodowe w odpowiednich zakresach, o których mowa w art. 42 i art. 43, wykonującym prace samodzielnie lub kierujący zespołami ludzkimi – zwanymi dalej odpowiednio “geodetami uprawnionymi” oraz “wykonawcami prac“.

Ta poprawka świetnie koresponduje z istotą i treścią projektowego nowego brzmienia art. 47

“42) art. 47 otrzymuje brzmienie:
„Art. 47. Jeżeli przy wykonywaniu funkcji mierniczych górniczych lub biegłych sądowych jest niezbędne prowadzenie prac geodezyjnych podlegających obowiązkowi zgłoszenia do organów Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, osoby wykonujące te prace powinny posiadać uprawnienia zawodowe zgodnie z przepisami ustawy.”;

Szczegóły ocen i propozycji Związku znajdują się poniżej:

1-OZZG.00.01.2020.LJP-do-Komisji-Inrastruktury-Sejm-RP

2-RMSP-283_2019_WPL-do-A.Soboń-7-06-2019

3-08.01.2020-WPL.7.2020.DL-do-Premiera

Dodaj komentarz