WWINGiK UCHYLA W CAŁOSCI DECYZJE STAROSTY KALISKIGO I JEDNOCZEŚNIE ORZEKA O PRZYJĘCIU OPERATU DO PZGiK

Nieczęsto zdarza się, by w wyniku odwołania od decyzji I instancji w sprawie odmowy przyjęcia operatu do PZGiK, II instancja nie tylko uchyliła w całości decyzję starosty ale jeszcze, a może wypada powiedzieć przede wszystkim, orzekła: przyjąć do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbiór danych…

WYCENA NASZEJ WITRYNY

Przy pomocy strony www.cubestat.pl postanowiliśmy wycenić naszą witrynę www.ozzg.pl i wynik nawet nas zaskoczył: Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że wynik może być nieadekwatny do realiów, bo przecież wartość rzeczy wyznacza to, ile ktoś jest…

LUBUSKI WINGIK UZNAŁ STAROSTĘ WSCHOWSKIEGO ZA NIENALEŻYCIE WYKONUJĄCEGO OBOWIĄZKI

W SYTUCJI GDY STAROSTA JE W OGÓLE NIE WYKONYWAŁ Na skutek skargi Przewodniczącego KZ OZZG z 13 marca 2023 r. skierowanej do Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Gorzowie Wielkopolskim w związku z notorycznym uchylaniem się Starosty Wschowskiego  od należytego wykonywania zadań,…

Starosta Wolsztyński dopuścił się przekroczenia uprawnień działając na szkodę interesu prywatnego, a może i publicznego!

O działaniach Geodety Powiatowej z Wolsztyna pisaliśmy już w artykule z 5 sierpnia “GEODETA POWIATOWA ODEBRAŁA MIERNICZEMU WYNAGRODZENIE!” dlatego nie będziemy się powtarzać a poinformujemy o dalszych wydarzeniach. Na wysłane do Starosty Wolsztyńskiego wezwanie by podał własnej rewizji postępowanie pracownika…

IV SPOTKANIE W SPRAWIE PRZYWRÓCENIA ZAWODU MIERNICZEGO

Mity krążące o zawodzie, uprawnieniach, samorządzie zawodowym w krajach UE. Zapraszamy do udziału w IV spotkaniu on-line na platformie Teams w dniu 18 marca br. o godz. 18:00, link do spotkania https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDhiZjliZWYtMDMxNC00ZDQ2LWI3ZTEtZWNkNzE0YzM1ODE4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22007a16a0-b487-414d-8938-83b69a2d5121%22%2c%22Oid%22%3a%225465ac2a-395f-4af1-a4fa-d3db0324a670%22%7d Podstawowym tematem spotkania będzie dyskusja, czy w innych krajach europejskich…

ZAPROSZENIE

NA KOLEJNE SPOTKANIE WS. ZAWODU MIERNICZEGO I SAMORZĄDU ZAWODOWEGO Ogólnopolski Związek Zawodowy Geodetów zaprasza na III otwarte spotkanie on-line w sprawie ustanowienia zawodu mierniczego z przewodnim tematem: “Po co samorząd zawodowy mierniczych geodezyjnych?“ Seminarium odbędzie się w czwartek…

Zdalna praca Geodety – dofinansowanie

Zmiany przepisów ale i sytuacja związana z COVID determinuje konieczność zmian rytmu i sposobu pracy. Wiąże się to z nakładami na nowy sprzęt, rozwiązania techniczne i programistyczne, które są kosztowne ale i wiążą się z koniecznością kursów w celu nauczenia się obsługi tych…

“Afera z GML-em”

W części zgadzamy się z postulatami i wezwaniami Michała Staniaka. Zgadzamy się z wszystkimi twierdzeniami o bezprawności wielu życzeń ośrodków, spraw i określeń. Kwestią podstawową jest tutaj fakt, że cała „afera z GML-em” to geodezyjne rozporządzenia rozszerzające ustawę a nie ją wykonujące.…

WIDEOKONFERENCJA GGK 24.08.2020

3 godziny wideokonferencji o nowych standardach technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Na pytania odpowiadał Główny Geodeta Kraju dr hab. inż. Waldemar Izdebski.

OZZG pyta GGK

Po ukazaniu się w 2011 r. rozporządzenia ws standardów… wysypała się “puszka pandory” z setkami pytań i wątpliwości, tak. że GUGiK 29 sierpnia 2012 r. wydał dokument “Wyjaśnienia Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii w sprawie przepisów rozporządzenie Ministra Spraw…

100% ODPOWIEDZIALNOŚCI

Na stronie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii została opublikowane druga część odpowiedzi na pytania zadane podczas wideokonferencji prowadzonej przez poświęconej nowelizacji Prawa Geodezyjnego i Kartograficznego. Ukazała się też pierwsza i trzecia część odpowiedzi na pytania zgłoszone w trakcie tej wideokonferencji.…

ZGŁOSZENIA PO NOWEMU

Od 30 lipca 2020 roku, czyli od opublikowania w Dzienniku Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej pod pozycją 1316, rozporządzenia Ministra Rozwoju z 27 lipca 2020 r. w sprawie wzorów zgłoszenia prac geodezyjnych, zawiadomienia o przekazaniu wyników zgłoszonych prac oraz protokołu weryfikacji…

Geodezja od 31 lipca 2020 r.

Druga w XXI wieku, bardzo szeroka nowelizacja Prawa geodezyjnego i kartograficznego z 17 maja 1989 r., która w zasadniczej swej części dotyczy udostępniania materiałów do wykonywania prac przez geodetów czyli przywrócenie zasady ryczałtowości obowiązujące przed pierwszą nowelizacją z 5…

WIELKANOC 2020

Te święta będą inne niż zwykle. Większość z nas spędzi je z dala od rodziny, w izolacji. Święta w czasie pandemii to wyjątkowa sytuacja. W związku z tym wielu z nas ze względu na zdrowie naszych bliskich rezygnuje z wyjazdów i spotkań przy świątecznym stole. To,…

Zaklinanie rzeczywistości

Czas kampanii wyborczej uaktywnił nie tylko kandydatów do izb parlamentarnych. Groźba “nowych rozdań” na stanowiskach zależnych od nowego (starego) rządu po wyborach, niektórych zintensyfikowała medialne, wydaje się jedynie po to, by przekonać obecnych/przyszłych decydentów politycznych, o efektywności działań i dokonań,…

ZGŁOSZENIA PRAC

Ze zgłoszeniami prac to jest tak, że dzisiaj nikt nie umie uzasadnić potrzebę ich istnienia oraz to skąd się wziął ten obowiązek i to zagrożony karą grzywny? Zgłoszenia w Polsce totalitarnej powstały w 1952 r., były kontrolą państwowych, bo innych przecież nie było,…

KŁAMSTWA I OSZUSTWA

Wersja pdf artykułu do pobrania i wydrukowania Internetowy portal geodezyjny podał do wiadomości publicznej kopię odpowiedzi Sekretarza Stanu pana Artura Sobonia z Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju skierowanej do pana Adama Abramowicza Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców w związku…

Druga debata?

Na pocztę biura OZZG wpłynęła odpowiedź na List 6 organizacji pozarządowych do Ministra Inwestycji i Rozwoju. Poza kurtuazyjnymi zwrotami warte zaznaczenia jest propozycja Pana Ministra dotycząca gotowości zorganizowania kolejnej debaty, która pozwoli „na wyjaśnienie powstałych…

Epidemia nadużycia władzy!

Po mazowieckim i lubelskim teraz małopolska Wojewódzka Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego rozpoczęła na podstawie art. 46e ust. 2 ustawy Pgik krucjatę przeciwko, jak to określiła “geodecie uprawnionemu“, podobno w ramach postępowania wyjaśniającego prowadzonego w sprawie wszczętej…

Żądanie OZZG

W dniu dzisiejszym zarząd zwiazku wystosował wystąpienie do Głównego Geodety Kraju z żądaniem przeprowadzenia szczegółowej kontroli organów: Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Otwocku w zakresie legalności i rzetelności, a z uwagi…

Nowy Rok 2019

Niech w tym Nowym Roku 2019 skończy się dla nas Geodetów czas zniewolenia i wyzysku a nasz zawód stanie się naprawdę Zawodem Wolnych Ludzi bez niepotrzebnych zgłoszeń prac, bez podrywających godność zawodową urzędniczej kontroli i weryfikacji oraz bez urzędniczych…

Ośrodki z Papierowym GML

Są ośrodki które wprowadziły “własne prawo” wspomagające bazę GESUT przez wypełnianie odpowiednich wzorów tabel np. takich: Objaśnienia: I co Wy na to? Urzędnik potrafi… “PAPIEROWY GML” Są i następne Ośrodki, które zamiast postępować zgodnie z prawem… ale co ja piszę Otwock i zgodnie z prawem?!…

LIS W KURNIKU

Wczoraj wystąpiliśmy do Głównego Geodety Kraju z wnioskiem dotyczącym reprezentatywności zawodowej osób powołanych do Zespołów rozporządzeniami GGK nr 24 i nr 35. Do takiego działania sprowokowały nas zestawienia wskazujące, że zespół d/s oceny regulacji prawnych związanych z funkcjonowaniem ewidencji…

GDY CHCESZ WSTĄPIĆ DO OZZG

Gdy np. prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą w dziedzinie geodezji i rozważasz wstąpienie do naszego związku zawodowego to w zasadzie masz dwie drogi. Albo pobrać druk deklaracji a po jego wypełnieniu i podpisaniu przesłać do krakowskiego Oddziału Terenowego OZZG na adres: ul. Szlak 77/222…