KANCELARIA

ROK 2023

Data KorespondentTematPrzycho
dząca
WychodzącaOdpowiedź
27.02.2023 pismo
06.03.2023 wpływ
Biuro Rzecznika MiŚP/
Rada Przedsiębiorców
kwestia jednomy
-ślności środowiska
RP.22.2023.KG
13.03.2023
14.03.2023
1. Lubuski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego
2. LWINGIK do Starosty Wschowskiego
1. Skarga na Starostę Wschowskiego
2. Wystąpienie o stanowisko starosty
OZZG.15.09.2023.SB
Pismo EPUAP do LWINGiK
GK.1410.1.2023.AByl
Częściowe uznanie skargi GK.1410.1.2023.AByl
13.03.2023Piotr Uściński wiceminister w Ministerstwie Rozwoju i Technologiiw uzupełnieniu uzasadnienia Projektu „państwowy zasób w centralnym repozytorium”Pismo EPUAP do ministra Uścińskiego
28.03.2023Kancelaria SejmuPetycja w sprawie zamiany art. 11 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. „Prawo geodezyjne i kartograficzne”OZZG.00.04.2023
Pismo EPUAP
3.04.2023Piotr Uściński
Sekretarz stanu w Ministerstwie
Rozwoju i Technologii
o usunięcie poważnej bariery w jawności obrad Państwowej Rady Geodezji i KartografiiOZZG.02.06.2023
DAB-IX.056.2.2023
18.05.2023Joanna Parda
 
Główny Specjalista
Wydział Kwalifikacji Zawodowych
Departament Nadzoru, Kontroli i Organizacji
Służby Geodezyjnej i Kartograficznej
Rekomendowanie osób do komisji kwalifikacyjnejNG-KZ.002.33.2022OZZG.04.03.2023
01.06.2023Zbigniew Ziobro
Minister Sprawiedliwości
urealnienie cen usług biegłych sadowychOZZG.09.01.2023.RJ
UPP
PRZEWODNIE
14.07.2023WWINGiKSKARGAOZZG.15.10.2023 skarga do DWINGiK-podpisany
PISMO PRZEWODNIE DO DWINGiK
Urzędowe Poświadczenie Odbioru SKARGA DO DWINGiK

ROK 2022

W ROZBUDOWIE I AKTUALIZACJI

Data KorespondencjiKorespondentTematPrzycho
dząca
WychodzącaOdpowiedź
27.06.2022Minister Klimatu i Środowiska
Potwierdzenie
Minister Rozwoju i Technologii
Potwierdzenie
Główny Urząd GiK
Potwierdzenie
Ws. oświadczenia FIRMY, o złożeniu do właściwego organu zawiadomienia o przekazaniu wyników zgłoszonej pracy geodezyjnejOZZG.22.01.2022
UPO
UPO
UPO
17.06.2022Waldemar Buda
Minister Rozwoju i Technologii
ws. rozszerzenia oświadczenia o pozytywnej weryfikacji na prace prawne OZZG.02.05.2022.RJDAB-IX.0710.11.2022
03.08.2022Katarzyna Zawieja
p.o. Wielkopolski Wojewódzki Inspektor
Nadzoru Geodezyjnego
i Kartograficznego
SKARGA
na Starostę Wolsztyńskiego w trybie art. 227 kpa
OZZG.15.08.2022.SB
18.08.2022Wojewoda WielkopolskiSkarga na Starostę Wolsztyńskiego zasadnaGK-Ko.1410.1.2022.23
25.08.2022Alicja Kulka p.o. GGKWniosek o IP
OZZG.03.02.2022.LP
GGKePuap
MRiTePuap
SWZ-PW.0133.48.2022
19.09.2022Jacek Skrobisz Starosta WolsztyńskiWniosek w trybie art. 241 kpaOZZG.05.09-1.2022.SB
24.10.2022Starosta w OpocznieSkarga na pracownikaePUAP
26.10.2022Starosta w OpocznieZawiadomienieOZ.1511.2.2022
9.11.2022ŁWINGiKOdp. na skargęGiK-I.1410.11.2022
21.11.2022PUODOOdp. na wniosekPostanowienie
DS.523.3003.2021.
WP.TL.190123

ROK 2021

W AKTUALIZACJI

Data Korespond.KorespondentTematPrzychodzącaWychodzącaOdpowiedź
14-09-2021Mariusz Węgrzynowski
Starosta Powiatu Tomaszowskiego
Skarga na pracowników Wydz. Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami łamiący przepisy przy realizacji procedur weryfikacjiOZZG.05.07.2021.SB
D. el. PISMO PRZEWODNIE
20-09-2021Wojciech Dyakowski
Łódzki Wojewódzki Inspektor
Nadzoru Geodezyjnego
i Kartograficznego
Skarga na wielokrotne przekraczanie przez administrację geodezyjną w Tomaszowie Mazowieckim granicznych terminów przeprowadzania weryfikacjiuznał skargę Zarządu Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Geodetów za zasadną. Planowany termin rozpoczęcia kontroli to 8 lutego 2022 r.!!!OZZG.15.05.2021.SB
D. el. PISMO PRZEWODNIE
-D. el. WINGIK ŁÓDŹ
-Odpowiedź WINGIK na skargę OZZG
20-09-2021Mikołaj Kruczyński Koordynator Rady Przedsiębiorców Do wiadomości skarga do WINGiK na Starostę Tomaszowskiego D. el. INFORMACJAWPL.790.2021.DL
20-09-2021GŁÓWNY GEODETA KRAJUDo wiadomości skarga do WINGiK na Starostę Tomaszowskiego D. el. INFORMACJA
5-10-2021Mirosław Puzia
Śląski Wojewódzki Inspektor
Nadzoru Geodezyjnego i
Kartograficznego
Skarga na na niedotrzymywanie terminów weryfikacji
przekazywanych wyników prac geodezyjnych, przez Wydział Geodezji i Kartografii w Sosnowcu
OZZG.15.06.2021.SB
D.ele. ŚWINGIK
5-10-2021 GŁÓWNY GEODETA KRAJU Do wiadomości następną skargę dotyczącą niedotrzymywania terminów weryfikacji przekazanych wyników zgłoszonych prac przez organ administracji geodezyjnej w SosnowcuDok. elektroniczny
Skarga WINGIK Katowice
19-10-2021 GŁÓWNY GEODETA KRAJU OTWARTY APEL DO GŁÓWNEGO GEODETY KRAJU Z 18-10-2021OZZG.03.02.2021.SB
MAIL S.BARASIŃSKI
6-11-2021Pan Adam Abramowicz Rzecznika MSP – do rąk własnychOZZG DO RMS WS ZAWIESZENIA ZESPOŁUDok. elektroniczny
OZZG.01.02.2021.SB
19-11-2021Sebastian Bała
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor
Nadzoru Geodezyjnego
i Kartograficznego
SKARGA
na działalność Starosty Piaseczyńskiego
OZZG.15.03.21

UPP – Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia 19.11.2021

ROK 2020

Data Korespond.KorespondentTematPrzychodzącaWychodzącaOdpowiedź
28-10-2019Prezes Rady Ministrów
Marszałek Sejmu
Marszałek Senatu
Posłowie i Senatorowie
Media
LIST OTWARTY ws procedowania nowelizacji prawa geodezyjnego przez adaptację do systemów „Geo-System” OZZG.07.02.2019.LP
09-12-2019Jadwiga Emilewicz
Minister Rozwoju
Plac Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa
W sprawie “ankiet” KN-IRP.071.6.2019.ML z dnia 12 listopada 2019 r. dotyczy wszystkich aktualnie realizowanych przez
przedsiębiorców zleceń
OZZG..02.03.2019.SC/LJP
21-01-2020Paweł Olszewski Przewodniczący
Komisja Infrastruktury
Sejm Rzeczpospolitej Polskiej
O przeanalizowanie negatywnego wpływu nowelizacji Prawa Geodezyjnego
i Kartograficznego na procesy inwestycyjne
OZZG.00.01.2020.LJP zał. 1 zał. 2
4-02-2020Rada Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich PrzedsiębiorcówAgenda posiedzenia Zespołu Roboczego ds Geodezji i Budownictwa dnia 06. 02. 2020 r.OZZG.01.01.2020.JP
28-08-2020
01-09-2020
Główny Urząd Geodezji i Kartografii
ul. Wspólna 2, 00-926 Warszawa
WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJKOPII NAGRANIA Z WIDEOKONFERENCJI W DNIU 23 WRZEŚNIA 2020 – ZAGADNIENIA WERYFIKACJI OPERATÓWOZZG.03.01.2020.SBLP SWZ-KIP.0133.1.2020

PISMA WYCHODZĄCE

2020

 1. OZZG.01.01.2020.JP – Agenda posiedzenia Zespołu Roboczego ds Geodezji i Budownictwa dnia 06. 02. 2020 r. – 04.02.2020
 2. OZZG.00.01.2020.LJP – SEJM KI – ws. Nowelizacji – 21.01.2020 – zał. 1zał. 2
 3. OZZG.03.01.2020.SBLP – GUGiK ws. udostępnienia kopii nagrania wideokonferencji z 23-08-2020

2019

 1. OZZG..02.03.2019.SC/LJP – MR EMILEWICZ ws “ANKIETY” GGK – 9.12.2019
  Ad. 1 DAB-VII.710.1.2020 z 27-01-2020 odp. na OZZG..02.03.2019.SC/LJP – MR EMILEWICZ – 9.12.2019
 2. OZZG.07.02.2019.LP – LIST OTWARTY – 28.10.2019
 3. OZZG.11.01.2019.SC – Sąd Rejonowy w Otwocku II Wydział Karny WNIOSEK O PRZYSPIESZENIE ROZPOZNANIA SPRAWY – 23.09.2019 r.
 4. OZZG.10.01.2019.SC – PKrajowa – ws Otwock – 22.07.2019.SC – ZAŁĄCZNIKI
 5. OZZG.07.02.2019.JP – Premier – ws poparcie dla RMSP – 16.07.2019
 6. OZZG.09.01.2019.LJP – do Ms w/s KW – 5.07.2019

PISMA PRZYCHODZACE

2020

 1. WPL.7.2020.DL – Rzecznik MSP do Emilewicz -03.01.2020
 2. SWZ-KIP.0133.1.2020 odpowiedź GGK na OZZG.03.01.2020.SBLP

2019

 1. DAB-VII.070.4.2019 – odp na OZZG.07.02.2019.LP – 09.12.2019

Dodaj komentarz