Zapowiedziane 19 maja br. przez p.o. GGK Alicje Kulkę szkolenie po pewnych opóźnieniach odbyło się w ubiegły wtorek (30 maja). Przebieg tego szkolenia zarejestrowaliśmy i udostępniliśmy poniżej.

W kwestii upublicznienia szkolenia, z którego skorzystało tylko około 800 osób na 1000 możliwych, a w związku z zapowiedzią Pani, która moderowała całe wydarzenie aby nie nagrywać i nie udostępniać SZKOLENIA, mamy własne zdanie skonsultowane z Radcą Prawnym.

Moderatorce szkolenia posiłkującej się stwierdzeniem, że przez nagrywanie i upublicznianie naruszamy prawa autorskie mamy do zakomunikowania co następuje:

  1. Do ustawowych zadań Główny Geodeta Kraju należy tworzenie systemów i programów szkoleń w dziedzinie geodezji i kartografii oraz współdziała z ośrodkami naukowymi, badawczo-rozwojowymi i organizacjami zawodowymi w realizacji tych szkoleń (art. 7a ust. 1 pkt 18 uPgik);
  2. Pani A. Kulka p.o. GGK w trakcie zapewniła, że osoby przedstawiające prelekcje w trakcie szkolenia są pracownikami GUGiK, co wskazuje na własność publiczną materiałów;
  3. Zgodnie z art. 4 uPapp nie stanowią przedmiotu prawa autorskiego: urzędowe dokumenty, materiały, znaki i symbole;
  4. Zgodnie z definicjami wskazanymi w art. 2 ust 1 i 2 ustawy z 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego REUSE:
    – informacją sektora publicznego jest każda treść lub jej część, niezależnie od sposobu utrwalenia, w szczególności w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej, będąca w posiadaniu podmiotów wskazanych w art. 3 ustawy,
One thought on “PUBLIKUJEMY I ROZPOWSZECHNIAMY SZKOLENIE DLA GEODETÓW UPRAWNIONYCH Z 30.05.2023 r.”

Dodaj komentarz