Kategoria: Wydarzenia

Naczelnik starostwa o kwestii kosztów informatyzacji na tle wynagrodzeń administracji geodezyjnej. Naszych koleżanek i kolegów.

W jednym z programów o tematyce geodezyjnej z dnia 30 lipca br pojawiła się kwestia kosztów związanych z funkcjonowaniem wydziałów geodezji Starostw Powiatowych, w tym przede wszystkim kosztów systemów informatycznych, w szczególności rozwiązań do prowadzenia baz danych. Wątek miał…

WWINGiK UCHYLA W CAŁOSCI DECYZJE STAROSTY KALISKIGO I JEDNOCZEŚNIE ORZEKA O PRZYJĘCIU OPERATU DO PZGiK

Nieczęsto zdarza się, by w wyniku odwołania od decyzji I instancji w sprawie odmowy przyjęcia operatu do PZGiK, II instancja nie tylko uchyliła w całości decyzję starosty ale jeszcze, a może wypada powiedzieć przede wszystkim, orzekła: przyjąć do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbiór danych…