Miesiąc: kwiecień 2023

LUBUSKI WINGIK UZNAŁ STAROSTĘ WSCHOWSKIEGO ZA NIENALEŻYCIE WYKONUJĄCEGO OBOWIĄZKI

W SYTUCJI GDY STAROSTA JE W OGÓLE NIE WYKONYWAŁ Na skutek skargi Przewodniczącego KZ OZZG z 13 marca 2023 r. skierowanej do Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Gorzowie Wielkopolskim w związku z notorycznym uchylaniem się Starosty Wschowskiego  od należytego wykonywania zadań,…