Miesiąc: czerwiec 2019

Druga debata?

Na pocztę biura OZZG wpłynęła odpowiedź na List 6 organizacji pozarządowych do Ministra Inwestycji i Rozwoju. Poza kurtuazyjnymi zwrotami warte zaznaczenia jest propozycja Pana Ministra dotycząca gotowości zorganizowania kolejnej debaty, która pozwoli „na wyjaśnienie powstałych…

Epidemia nadużycia władzy!

Po mazowieckim i lubelskim teraz małopolska Wojewódzka Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego rozpoczęła na podstawie art. 46e ust. 2 ustawy Pgik krucjatę przeciwko, jak to określiła “geodecie uprawnionemu“, podobno w ramach postępowania wyjaśniającego prowadzonego w sprawie wszczętej…