Na pocztę biura OZZG wpłynęła odpowiedź na List 6 organizacji pozarządowych do Ministra Inwestycji i Rozwoju. Poza kurtuazyjnymi zwrotami warte zaznaczenia jest propozycja Pana Ministra dotycząca gotowości zorganizowania kolejnej debaty, która pozwoli „na wyjaśnienie powstałych wątpliwości, co wydaje się niezbędne dla prawidłowej i jednoznacznej percepcji celu przedmiotowej nowelizacji”.

W ocenie ministra istotna część zgłaszanych postulatów do projektu nowelizacji wykraczała poza przyjęte we wpisie do Wykazu prac legislacyjnych ramy nowelizacji.

Warte odnotowania jest, że Pan Minister przychyla się do opinii Głównego Geodety Kraju potrzeby gruntownych zmian systemowych w geodezji.

Treść odpowiedzi ministra:

list-otwarty_odp

2 thoughts on “Druga debata?”
  1. A moim zdaniem Pan Minister dlatego tak szybko zareagował a przy tym doprasza się reakcji od wszystkich, powtarzam wszystkich sygnatariuszy listu, by jeszcze szybciej zorganizować debatę publiczną. W efekcie świetne wytłumaczenie dlaczego nie zdążono w tej kadencji z tym bublem. I bardzo dobrze. Ale jak to nie miał byc bubel jak w projekcie maczało soje paluszki tych samych dwóch panów co przy nowelizacji z 2014 r.?!

  2. Typowe kurtuazyjne ministerialne pismo . Jednak plus dla Pana Ministra za szybką reakcję. Poczekamy ,zobaczymy czy z tej dodatkowej debaty wyniknie coś pozytywnego , na pewno trzeba się do niej dobrze przygotować.

Dodaj komentarz