Źródło: Geo-System, Geoforum

Trochę życiorysu pana W. Izdebskiego

piątek, 4 lipca 2014

Waldemar Izdebski doktorem habilitowanym

W dniu 3 lipca 2014 r. dr inż. Waldemar Izdebski (55 lat) Prezes Zarządu firmy Geo-System Sp. z o.o. oraz pracownik Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego przyznany za przedsięwzięcia projektowo-technologiczne “Koncepcja i wdrożenia technologii GEO-MAP”.Waldemar Izdebski urodził się 21 sierpnia 1964 roku w Trzebieszowie. W roku 1984 ukończył Technikum Geodezyjne w Żelechowie i rozpoczął studia na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej zakończone praca dyplomową pt. “Badanie numerycznej efektywności nieliniowych algorytmów opracowania obserwacji” pod kierunkiem Prof. dr hab. Zdzisława Adamczewskiego. Stopień doktora uzyskał w roku 1999 za rozprawę doktorską pt. „Badanie efektywności podstawowych algorytmów geometrycznych wykorzystywanych w systemach informacji przestrzennej” napisaną pod kierunkiem Prof. dr hab. Edwarda Nowaka.Waldemar Izdebski zarówno w pracy naukowej jak i działaniach komercyjnych od początku lat 90 czynnie uczestniczy w procesie wdrażania postępu technicznego w geodezji. Jego działalność wyrażona jest wieloma publikacjami, udziałem w pracy zespołów eksperckich oraz licznymi wdrożeniami oprogramowania, opracowanego bezpośrednio przez niego lub pod jego kierownictwem.
Źródło: Geo-System

Poniżej strona Senatu w zwiazku z nowelą uPgik w 2015 r. bo jest tu opinia również Geo-Systemu.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Drukuj

5 maja 2015 14:15

Komisja Ustawodawcza oraz Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
godz.14.15, sala 217

 1. Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne (druk senacki nr 842).
  Opinie, stanowiska, materiały:
  Geo-System
  Polskie Towarzystwo Geodezyjne
  Stowarzyszenie Geodetów Polskich
  Naczelny Sąd  Administracyjny
  Minister Sprawiedliwości
  Główny Geodeta Kraju
  Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa
  Sąd Najwyższy
  Geodezyjna Izba Gospodarcza
  Krajowa Rada Sądownictwa
  Konsultacje społeczne

Senat RP

Senat jest tym, co pozostałe władze 
do szlachetnych działań pobudza.

Archiwa Przełomu 1989-1991

Dodaj komentarz