Po Kaliszu, Mikołowie teraz północna część kraju – województwo kujawsko-pomorskie, spotkanie geodetów i mierniczych w celu dyskusji i zapoznania się z projektem OZZG ustawy o zawodzie mierniczego i samorządzie zawodowym miernictwa geodezyjnego

Dodaj komentarz