Pełniąca obowiązki Głównego Geodety Kraju p. Alicja Kulka podpisała pismo z dn. 9 maja 2023 r. sporządzone przez Sylwię Krawczyk, w którym zwróciła się do Starostów i Prezydentów miast
na prawach powiatu o przekazanie wykonawcom prac geodezyjnych działających na terenie państwa powiatów informacji, że “zmianie ulegają zasady zawiadamiania podmiotów ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych“.

90520230Pismo-GGK

Dodaj komentarz