OGÓLNOPOLSKI ZWIĄZEK ZAWODOWY GEODETÓW

OZZG jedyny ustawowy przedstawiciel zawodu geodety

paragrafy

KONSULTACJE W SPRAWIE ZMIANY STANDARDÓW

W dniu dzisiejszym na skrzynkę mailową OZZG wpłynął mail z Wydział Geodezji i Kartografii Departament Architektury, Budownictwa i Geodezji
Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii:

BARASIŃSKI - SZCZEPANIK

Szanowni Państwo,

w załączeniu przesyłam pismo z dnia 22 grudnia 2020 r., znak DAB-VII.0211.16.2020, w sprawie konsultacji publicznych projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii zmieniającego rozporządzenie w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Pismo-do-konsultacji-publicznych

Projekt-rozporzadzenia-zmieniajacego-standardy2
ZACHARCZUK

uzasadnienie-OSR-do-projektu-rozporzadzenia

WOLBROMSKIE BIURO GEODEZYJNE