paragrafy

W dniu dzisiejszym na skrzynkę mailową OZZG wpłynął mail z Wydział Geodezji i Kartografii Departament Architektury, Budownictwa i Geodezji
Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii:

Szanowni Państwo,

w załączeniu przesyłam pismo z dnia 22 grudnia 2020 r., znak DAB-VII.0211.16.2020, w sprawie konsultacji publicznych projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii zmieniającego rozporządzenie w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Pismo-do-konsultacji-publicznych

Projekt-rozporzadzenia-zmieniajacego-standardy2

uzasadnienie-OSR-do-projektu-rozporzadzenia

2 thoughts on “KONSULTACJE W SPRAWIE ZMIANY STANDARDÓW”
 1. Propozycje zmian:
  § 26. Na treść mapy do celów prawnych składają się:
  1) informacje określające przebieg granic działek ewidencyjnych w powiązaniu z granicami działek sąsiednich oraz użytków gruntowych i konturów klasyfikacyjnych;
  2) numery działek ewidencyjnych, a także oznaczenia użytków gruntowych i konturów klasyfikacyjnych;
  3) dane określające zasięg i rodzaj istniejących lub projektowanych służebności gruntowych;
  4) istotne dla przedmiotu opracowania szczegóły terenowe,

  “Weryfikatorzy chcą decydować o tym jakie szczegóły terenowe są istotne dla przedmiotu opracowania. Należałoby dodać zapis, że decyduje o tym kierownik prac.”

  § 40.
  2. Współrzędne punktów granicznych pozyskane z zasobu nie podlegają modyfikacji, jeżeli pierwiastek z sumy kwadratów różnic między dotychczasowymi współrzędnymi i współrzędnymi uzyskanymi z pomiaru nie przekracza 0,15 m albo jeżeli pochodzą z dokumentów geodezyjnych zasobu, które stanowiły podstawę ustalenia przebiegu granic w postępowaniu administracyjnym lub sądowym i są określone z dokładnością właściwą dla szczegółów terenowych I grupy.

Dodaj komentarz