Autor: eljotpi

Starosta Wolsztyński dopuścił się przekroczenia uprawnień działając na szkodę interesu prywatnego, a może i publicznego!

O działaniach Geodety Powiatowej z Wolsztyna pisaliśmy już w artykule z 5 sierpnia “GEODETA POWIATOWA ODEBRAŁA MIERNICZEMU WYNAGRODZENIE!” dlatego nie będziemy się powtarzać a poinformujemy o dalszych wydarzeniach. Na wysłane do Starosty Wolsztyńskiego wezwanie by podał własnej rewizji postępowanie pracownika…

IV SPOTKANIE W SPRAWIE PRZYWRÓCENIA ZAWODU MIERNICZEGO

Mity krążące o zawodzie, uprawnieniach, samorządzie zawodowym w krajach UE. Zapraszamy do udziału w IV spotkaniu on-line na platformie Teams w dniu 18 marca br. o godz. 18:00, link do spotkania https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDhiZjliZWYtMDMxNC00ZDQ2LWI3ZTEtZWNkNzE0YzM1ODE4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22007a16a0-b487-414d-8938-83b69a2d5121%22%2c%22Oid%22%3a%225465ac2a-395f-4af1-a4fa-d3db0324a670%22%7d Podstawowym tematem spotkania będzie dyskusja, czy w innych krajach europejskich…