https://www.youtube.com/watch?v=619OONzWaqQ

OPZZG jako inicjator posiedzenia organizacyjnego dn. 21 marca 2019 r. Zespołu Roboczego ds. Geodezji i Budownictwa przy Radzie Przedsiębiorców Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, czujemy się w obowiązku przedstawienia faktów i dokumentów dotyczących atmosfery jaka jest tworzona przez niektóre osoby biorące udział w pracy Zespołu.

Aktualnie do Zespołu należą organizacje:

L. p.Nazwa organizacji
1Geodezyjna Izba Gospodarcza
2Geodezyjna Izba Gospodarcza – region mazowiecki
3Ogólnopolski Związek Zawodowy Geodetów
4Podlaski Związek Pracodawców
5Polska Izba Komunikacji Elektronicznej
6Polski Związek Firm Deweloperskich
7Pomorskie Stowarzyszenie Geodezyjne
8Rada Gospodarcza Strefy Wolnego Słowa
9Związek Telewizji Kablowych w Polsce  Izba Gospodarcza
10Stowarzyszenie Geodetów Ziemii Piotrkowskiej
11Krajowa Izba Komunikacji Ethernetowej
12Polska Geodezja Komercyjna Krajowy Związek Pracodawców Firm Geodezyjno Kartograficznych
13Polskie Towarzystwo Gospodarcze
14Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego i Usług Inwestycyjnych Piotr Flens (Rada Konsultacyjna)
15Stowarzyszenie Kartografów Polskich
16Stowarzyszenie Firm Geodezyjnych Ziemi Andrychowskiej
17Polskie Towarzystwo Geodezyjne
18Stowarzyszenie “Geodeci dla RP”

W wyniku działalności Zespołu i z inicjatywy jego członków Biuro wystosowało szereg pism:

Data pismaKorespondentTematWychodząceOdpowiedź
22/11/2018Minister Inwestycji i Rozwoju Jerzy KwiecińskiWniosek o objaśnienie prawne dotyczące obowiązku załączania mapy do celów projektowych do wniosku o pozwolenie na budowęWychodząceOdpowiedź
03/04/2019Minister Przedsiębiorczości i Technologii Jadwiga EmilewiczPismo ws. projektu ustawy w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnychWychodzące
29/04/2019Sekretarz Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju Artur SobońPismo w celu zaopiniowania projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustawWychodzące
14/05/2019Sekretarz Stanu Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju Artur SobońPismo w celu zaopiniowania projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustawWychodzące
06/06/2019Minister Inwestycji i Rozwoju Jerzy KwiecińskiPismo dotyczące projektu tzw. “Małego kodeksu budowlanego”WychodząceOdpowiedź
07/06/2019Sekretarz Stanu Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju Artur SobońPismo ws. projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustawWychodząceOdpowiedź
26/06/2019Wiceprezes Geodezyjnej Izby Gospodarczej Krzysztof RogalaPismo w sprawie projektu ustawy o zm. ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzneWychodząceOdpowiedź
05/07/2019Sekretarz Stałego Komitetu Rady Ministrów Mariusz SkowrońskiPismo ws. projektu ustawy o ochronie nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz o Deweloperskim Funduszu GwarancyjnymWychodzące
05/07/2019Prezes Polskiego Związku Firm Deweloperskich Grzegorz KiełpiszPismo w sprawie projektu ustawy o ochronie nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz o Deweloperskim Funduszu GwarancyjnymWychodząceOdpowiedź
05/07/2019Grzegorz Kiełpisz Prezes Polskiego Związku Firm DeweloperskichPrzekazanie odpowiedzi na pismo od Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ws. projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie nabywcy lokalu mieszkaniowego lub domu jednorodzinnego oraz o Deweloperskim Funduszu GwarancyjnymWychodzące
02/08/2019dr Marek Tarko Przewodniczący Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RPPrzekazanie stanowiska Ministra Inwestycji i Rozwoju ws. Małego kodeksu budowlanegoWychodzące
09/08/2019Minister Inwestycji i Rozwoju Jerzy KwiecińskiPismo w sprawie wydania objaśnienia prawnego dot. art. ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntówWychodzące
23/08/2019Jerzy Kwieciński Minister Inwestycji i RozwojuProśba o przeanalizowanie zagadnień, stwarzających problemy interpretacyjne po stronie organów administracji w związku z nadesłanym pismem Polskiego Związku Firm DeweoperskichWychodząceOdpowiedź
11/09/2019Minister Inwestycji i RozwojuPismo w sprawie możliwości uzyskania przez projektantów danych z ewidencji gruntów i budynków zawierających dane osoboweWychodząceOdpowiedź
23/09/2019Minister Inwestycji i Rozwoju Jerzy KwiecińskiProśba o zajęcie stanowiska w sprawie praktyk organów administracji geodezyjnej i kartograficznej, dotyczącej procedury udostępniania danych z ewidencji gruntów i budynków na cele projektowe, która stanowi istotną barierę w prowadzeniu działalności gospodarczej (pismo złożone przez Polską Izbę Inżynierów Budowlanych)Wychodzące
23/09/2019Prezes Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Zbigniew KledyńskiPoinformowanie o wysłaniu pisma do Ministra Inwestycji i Rozwoju w celu zajęcia stanowiska w sprawie doprowadzenia do zgodności z prawem praktyki organów administracji geodezyjnej i kartograficznej związanej z procedurą udostępniania danych z ewidencji gruntów i budynków na cele projektoweWychodzące
03/01/2020Minister Rozwoju Jadwiga EmilewiczPismo z prośbą o przesłanie kopii odpowiedzi na pismo Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Geodetów z 9 grudnia 2019 r., skierowanego do wiadomości MŚPWychodząceOdpowiedź
08/01/2020Wiceprzewodniczący Zarządu Krajowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Geodetów Jacek PanchrzPismo z informacją o wysłaniu pisma do Ministra Rozwoju, stanowiącego polemikę z treścią pisma Sekretarza Stanu Artura Sobonia z 5 lipca 2019 r., będącego odpowiedzią na stanowisko Rzecznika MŚP w zakresie projektu ustaw – Prawo geodezyjne i kartograficzneWychodzące
09/01/2020Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych Jan NowakPismo z prośbą o przesłanie kopii odpowiedzi skierowanej na pismo Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Geodetów z 9 grudnia 2019 r., skierowanego do wiadomości Rzecznika MŚP.Wychodzące
10/01/2020Minister Sprawiedliwości Zbigniew ZiobroPismo z prośbą o przesłanie kopii odpowiedzi skierowanej na pismo Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Geodetów z 9 grudnia 2019 r. skierowane do wiadomości Rzecznika MŚP.WychodząceOdpowiedź
10/01/2020Minister Finansów Tadeusz KościńskiPismo z prośbą o informację, czy podjęto decyzje co do zakresu prac nad problematyką opodatkowania budowli podatkiem od nieruchomości w zakresie stworzenia precyzyjnej definicji ,,budowli” dla celów opodatkowania podatkiem od nieruchomości.Wychodzące
10/01/2020Minister Finansów Tadeusz KościńskiPismo z informacją o możliwości istnienia istotnej bariery w prowadzeniu działalności gospodarczej, polegającej na odmiennej interpretacji art. 43 ust. 10 pkt 2 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174) przez różne organy skarboweWychodzące
13/01/2020Minister Rozwoju Jadwiga EmilewiczWniosek o wydanie objaśnienia prawnego w zakresie art. 14 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształcaniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2019 r. poz. 916)WychodząceOdpowiedź
21/01/2020Przewodniczący Komisji Infrastruktury Sejmu RP Paweł OlszewskiPismo z przekazaniem wystąpienia Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Geodetów i Polskiego Towarzystwa Geodezyjnego, zawierające uwagi do projektu ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw (druk: nr 130).Wychodzące
21/01/2020Prezydent m. st. Warszawy Rafał TrzaskowskiPismo z wnioskiem o ustosunkowanie się do pisma przedsiębiorcy dotyczącego konsekwencji zaistniałych dla przedsiębiorcy w związku z zarządzeniem Prezydenta m. st. Warszawy nr 1695\2019 w sprawie zasad udostępniania nieruchomości stanowiących własność m. st. Warszawy lub będących w użytkowaniu wieczystym m. st. Warszawy w celu realizacji inwestycji liniowych.Wychodzące
21/01/2020Pan Paweł Olszewski Przewodniczący Komisji Infrastruktury Sejmu RPPismo do Przewodniczącego Komisji Infrastruktury Sejmu RP w sprawie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw.Wychodzące
24/01/2020Minister Rozwoju Jadwiga EmilewiczPismo z informacją o dostrzeżonych barierach i utrudnieniach w wykonaniu działalności gospodarczej, na które wskazują przedsiębiorcy z branży deweloperskiej, a wynikających z przepisów ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (Dz. U. z 2018 r. poz. 1496)Wychodzące
03/01/2021dr Jarosław Gowin Wiceprezes Rady Ministrów Minister Rozwoju Pracy i TechnologiiPismo z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie postulatu legislacyjnego ustanowienia zawodu mierniczego geodezyjnego oraz powołania samorządu zawodowego skupiającego przedstawicieli tego zawodu.WychodząceOdpowiedź

Zacznijmy od harmonogramu odbytych posiedzeń oraz ich tematów:

121/03/2019Posiedzenie organizacyjne
230/05/2019Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne
312/08/2019Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz kwestia samorządu geodezyjnegohttps://youtu.be/X6IKvXZkDWQ
425/10/2019Projekty nowych ustaw dotyczących geodezji i samorządu geodetówhttps://youtu.be/M2LLPhX1yJk
506/02/20201. Problemy MŚP w relacji z organami administracji geodezyjnej
2. Postulaty dotyczące nowelizacji ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne
https://youtu.be/yWVYSlSxtQM
623/10/2020Definicja zawodu geodetyhttps://youtu.be/R9rkYpQnLn4
712/02/20211. Status zawodu geodety
2. Samorząd zawodowy geodetów
https://youtu.be/8zfBuVugq-8
815/03/2021Projekt ustawy o zawodzie geodetyhttps://youtu.be/xmTrLRXuOZQ
923/04/2021Kontynuacja posiedzenia z dnia 15.03.2021 r.https://youtu.be/EpSal2zJtls
1017/06/2021Kontynuacja posiedzenia z dnia 23.04.2021 r.https://youtu.be/KGSCgwRO3qo
1130/07/2021Kontynuacja posiedzenia z dnia 17.06.2021 r.https://youtu.be/1ZYOdiDbJrg
1207/10/2021Zakres podmiotowy i przedmiotowy projektowanej ustawy o zawodzie geodetyhttps://youtu.be/DGC73oVFPic
1316/12/2022Projekt ustawy o zawodzie mierniczego – ciąg dalszyhttps://www.youtube.com/watch?v=619OONzWaqQ

Jak widać z powyższego zestawienia pomiędzy 7 października 2021 r., a 16 grudnia 2022 r. nastąpiła przerwa w obradach spowodowana przez organizatora spotkań. Na ostatnim 13 posiedzeniu uzgodniono 14 posiedzenie na dzień 20 stycznia 2023 r.

W miedzy czasie na biuro@ozzg.pl wpłynął mail o treści:

20.12.2022-wniosek-o-odwolanie-przewodniczacego-ZR-ds.-Geodezji-i-Budownictwa

W związku z treścią wniosku o odwołanie Przewodniczącego ZR ds. Geodezji i Budownictwa otrzymaliśmy następny mail z 2 załącznikami:

11.01.2023-zawieszenie-prac-Zespolu-nad-projektem-ustawy-o-zawodzie-geodety

11.01.2023-Zalacznik-do-poczty-Stowarzyszenie-Firm-Geodezyjnych-Ziemi-Andrychowskiej

11.01.2023-Zalacznik-do-poczty-Geodezyjna-Izba-Gospodarcza

Dnia 13 stycznia wpłynął na pocztę Związku następny list o odwołaniu uzgodnionego przez wszystkich obecnych posiedzenia w dniu 20 stycznia 2023 r. oraz o zawieszeniu prac zespołu nad projektem ustawy:

13.01.2023-FW-zawieszenie-prac-Zespolu-nad-projektem-ustawy-o-zawodzie-geodety

Załącznik:

13.01.2023-Zalacznik-do-poczty-PTG

Z uwagi na fakt, że punktem niezgody jest w zasadzie nieznany nikomu dokument będący wynikiem pracy tych członków zespołu, którzy chcieli poświecić swój prywatny czas i włączyli się w tworzenie treści projektu na wirtualnych spotkaniach co poniedziałek przedstawiamy jego roboczą formę:

ANALIZA-CELOW-SKUTKOW

PROJEKT-ROBOCZY-USTAWY-O-ZAWODZIE-MIERNICZEGO-I-SAMORZADZIE-ZAWODOWYM-MIERNICTWA-GEODEZYJNEGO

materialy-i-uwagi-PGK-i-GIG_04_05_21

By eljotpi

Dodaj komentarz