Oby to był rok przywrócenia zawodu Mierniczego Przysięgłego oraz powołania Samorządu Zawodu Zaufania Publicznego.

Dodaj komentarz