OGÓLNOPOLSKI ZWIĄZEK ZAWODOWY GEODETÓW

OZZG jedyny ustawowy przedstawiciel zawodu geodety

SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO ROKU 2023

Oby to był rok przywrócenia zawodu Mierniczego Przysięgłego oraz powołania Samorządu Zawodu Zaufania Publicznego.