Co jakiś czas padają różne opinie w sprawie, czy wyznaczanie przez geodetów spotkań na gruncie w związku z pracami: ustalania przebiegu granic, wyznaczania, wyznaczania i stabilizacji punktów granicznych oraz wznawiania znaków granicznych, jest zgodne z obowiązującym w czasie trwania pandemii przepisami prawa.

Niektóre starostwa mają problemy czy wysyłane do zainteresowanych zawiadomienia ewentualnie wezwania, nawet podpisane przez adresatów, można traktować w okresie pandemii jako prawidłowo doręczone? Ta kwestia łączy się też z ewentualnymi wystąpieniami samych zainteresowanych o przełożenie czynności na okres po pandemii.

Oddzielną sytuacją są też wszelkiego rodzaju fizyczne spotkania organizowane w pomieszczeniach zamkniętych a związanych ze sprawami zawodowymi lub służbowymi.

W tej ostatniej sprawie, do Ministerstwa Zdrowia, wystąpił portal MojeKonferencje.pl z zapytaniem:

“co w praktyce oznacza paragraf § 26 ustęp 11 rozporządzenia z dnia 26 listopada 2020 (Dz. U. poz. 2091):

Do dnia 27 grudnia 2020 r. zakazuje się organizowania innych niż określone w ust. 1 zgromadzeń, w tym imprez, spotkań i zebrań niezależnie od ich rodzaju, Z WYŁĄCZENIEM:

  1. spotkań lub zebrań służbowych i zawodowych;
  2. imprez i spotkań do 5 osób, które odbywają się w lokalu lub budynku wskazanym jako adres miejsca zamieszkania lub pobytu osoby, która organizuje imprezę lub spotkanie; do limitu osób nie wlicza się osoby organizującej imprezę lub spotkanie oraz osób wspólnie z nią zamieszkujących lub gospodarujących.”

Ministerstwo w odpowiedzi, stwierdziło, że z “przepisu można wywodzić, że wyłączone z ogólnego zakazu są spotkania i zebrania niezbędne w wykonywaniu działań i zadań służbowych czy zawodowych, wpisujące się w wykonywanie określonej działalności służbowej czy zawodowej, np. odprawa przed służbą czy prezentacja narzędzia pracy niezbędnego w jej wykonywaniu (np. nowe oprogramowanie komputerowe) połączona z kursem, nauką lub szkoleniem w zakresie korzystania z niego.”

Odnosząc to stanowisko do naszych uwarunkowań zawodowych, stwierdzić jednoznacznie należy, że nie istnieją żadne przesłanki do tego aby można było uznać wszelkiego rodzaju spotkania na gruncie, czy nawet w pomieszczeniach, za naruszające obowiązujący w pandemii stosunek prawny. Tym samym wszelkie obawy osób reprezentujących geodezyjne organy adm. publicznej lub przedsiębiorstwa geodezyjne, o legalność takich spotkań, są nieusprawiedliwione.

Poniżej oryginalna odpowiedź Ministerstwa Zdrowia z portalu MojeKonferencje.pl

wynajem-sal-na-spotkania-firmowe-interpretacja-ministerstwa-zdrowia-mojekonferencje-pl-1

By eljotpi

Dodaj komentarz