Mity krążące o zawodzie, uprawnieniach, samorządzie zawodowym w krajach UE.

Zapraszamy do udziału w IV spotkaniu on-line na platformie Teams w dniu 18 marca br. o godz. 18:00, link do spotkania

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDhiZjliZWYtMDMxNC00ZDQ2LWI3ZTEtZWNkNzE0YzM1ODE4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22007a16a0-b487-414d-8938-83b69a2d5121%22%2c%22Oid%22%3a%225465ac2a-395f-4af1-a4fa-d3db0324a670%22%7d

Podstawowym tematem spotkania będzie dyskusja, czy w innych krajach europejskich występują w sferze miernictwa geodezyjnego obowiązki dotyczące uprawnień oraz samorządu zawodowego? Również dyskutować będziemy o istocie i zakresie w tych krajach “państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego“.

Krążące mity i półprawdy krążące w naszym środowisku zawodowym rozwieje dr hab. Dariusz Dukaczewski długoletni pracownik Instytutu Geodezji i Kartografii prezentując pracę/wykład:

STATUS MIERNICZYCH W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ

Profesor D. Dukaczewski od lat zajmuje się gromadzeniem rzetelnych danych i informacji związanych z podstawami prawnymi i organizacyjnymi, funkcjonowania geodezji oraz topograficznej kartografii urzędowej, w krajach Unii Europejskiej.

prezentacja8

By eljotpi

Dodaj komentarz