https://www.youtube.com/watch?v=ZFlwv5BjyVc

O uprawnieniach i statusie mierniczego na spotkaniu on-line, które odbędzie się 28 kwietnia br.

Webinarium składać się będzie z dwóch części. Podczas pierwszej – „Mapa drogowa od absolwenta do mierniczego” – omówione zostaną zapisy projektowanej ustawy o zawodzie geodety dotyczące zdobywania uprawnień mierniczych.

W drugiej części spotkania dr hab. Dariusz Dukaczewski odpowiadał będzie na pytania dotyczące statusu mierniczych w Unii Europejskiej. Prezentacja na ten temat była głównym punktem IV spotkania on-line i spotkała się z dużym zainteresowaniem uczestników.

Spotkanie rozpocznie się o godz. 18.00. Link do webinarium.

Dodaj komentarz