W dniu dzisiejszym (21.11.2019 r.) obsługa naszego biura w Krakowie ul. Szlak 77/222 odebrała list z Kancelarii Sejmu Biura Komunikacji Społecznej dotyczący odpowiedzi na nasz List Otwarty z 28 października br., który dotyczył projektu ustawy nowelizacji prawa geodezyjnego i innych ustaw.

Kancelaria Sejmu w liście tym z 14 listopada 2019 r. wyjaśnia a zarazem całkowicie rozwiewa wątpliwości, jakie ostatnio podsycał Główny Geodeta Kraju, co do losów nowelizacji prawa geodezyjnego oraz innych ustaw jakoby ustawa była nadal procedowana. Niestety NIE JEST TO PRAWDĄ.

Z pisma jasno wynika, że rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz innych ustaw (druk 3854), który został skierowany do Sejmu 28 października br. czyli już po ostatnim posiedzeniu Sejmu VIII kadencji, z uwagi na zasadę dyskontynuacji nie zostanie przekazany parlamentowi obecnej, czyli IX kadencji.

Kancelaria stwierdziła, że by projekt ten mógł być dalej procedowany, to strona rządowa musiałby go ponownie wnieść pod obrady Sejmu. Tylko, że zasada dyskontynuacji również obowiązuje w pracach rządu. Nowy rząd musiałby powtórzyć wszystkie prace i etapy legislacyjne odnośnie projektu łącznie z konsultacjami społecznymi.

Pozostaje jeszcze tylko niewyjaśniony jeden fakt, o jakie prace legislacyjne chodziło GGK, gdy zwracał się do wszystkich starostów i prezydentów o wypełnienie i odesłanie zestawienia zgłoszeń wszystkich trwających aktualnie prac? Bo przecież, jako centralny organ administracji rządowej nie mógł nie wiedzieć o tym, że żaden proces legislacyjny projektu zmian ustawy prawo geodezyjne się nie toczy! A więc co, celowo mijał się z prawdą? To pozostaje wyjaśnić w jakim celu?

One thought on “NOWELA PRAWA GEODEZYJNEGO ULEGŁA DYSKONTYNUACJI”

Dodaj komentarz