W Radzie Przedsiębiorców przy Ręczniku MiŚP jest już 112 podmiotów. Geodetów reprezentują jak na razie Ogólnopolski Związek Zawodowy Geodetów na miejscu 48 oraz Geodezyjna Izba Gospodarcza, która listę zamyka.

Z inicjatywy Pana Rzecznika powołano Zespołu Roboczy ds. Geodezji i Budownictwa do którego weszli przedstawiciele naszego Związku oraz Geodezyjnej Izby Gospodarczej.

Rada zajmuje się między innymi opiniowaniem projektów legislacyjnych:

W większości przypadków biuro Rzecznika oczekuje nadsyłanie uwag, komentarzy i wniosków do dnia 15 marca 2019 r.
Dokumentację projektowanych aktów można znaleźć pod linkami kolor morski (?) i wytłuszczenie.

Zarząd OZZG wraca się do wszystkich organizacji, które statutowo zajmują się obronę przedsiębiorców geodezyjnych do udziału w Radzie oraz w pracach Zespołu Roboczego.

  • Lista członków Rady Przedsiębiorców
1Polsko-Kazachstańska Izba Handlowo-Przemysłowa
2Zachodniopomorski Związek Przedsiębiorców i Pracodawców
3Stowarzyszenie Niepokonani2012
4Federacja Przedsiębiorców Polskich
5Krajowa Izba Gospodarcza
6Stowarzyszenie Ochrony Praw Poszkodowanych Przedsiębiorców
7Warszawskie Stowarzyszenie Stacji Kontroli Pojazdów
8Stowarzyszenie Ekspertów i Menedżerów Transportu Szynowego
9Związek Polskiego Leasingu
10Związek Pracodawców Przemysłu Tekstylnego
11Polsko-Arabska Izba KIG
12Kongregacja Przemysłowo – Handlowa, Ogólnopolska Izba Gospodarcza
13Izba Polskich Przedsiębiorców Poznań
14Polska Izba Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych
15Ogólnopolski Związek Pracodawców Transportu Drogowego
16Polska Izba Radiodyfuzji Cyfrowej
17Fundacja Pomyśl o Przyszłości
18IPPCP Izba Przedsiębiorców i Pracodawców Centralnej Polski
19Polska Izba Gospodarcza Importerów, Eksporterów i Kooperacji
20Koszalińska Izba Przemysłowo-Handlowa
21Inicjatywa Firm Rodzinnych
22Stowarzyszenie Forum Recyklingu Samochodów
23Europejski Klub Biznesu Polska
24Business Centre Club
25Stowarzyszenie Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych
26Kraśnicka Izba Gospordarcza
27Francusko-Polska Izba Gospodarcza
28Kongregacja Kupiecka w Nowym Sączu 
29Związek Telewizji Kablowych w Polsce Izba Gospodarcza
30Rada Gospodarcza Strefy Wolnego Słowa
31Związek Pracodawców Branży Motoryzacyjnej
32Naczelna Rada Zrzeszeń Handlu i Usług
33Polska Izba Paliw Płynnych
34Porozumienie Przedsiębiorców Poszkodowanych w Outsourcingu Pracowniczym Przez Organy RP
35Międzynarodowe Forum Przedsiębiorczości i Biznesu Rodzinnego
36Stowarzyszenie Kupców i Przedsiębiorców Polskich ,,Razem”
37Towarzystwa Biznesowe SA
38Polska Izba Stacji Kontroli Pojazdów
39Związek Przedsiębiorców i Pracodawców
40Związek Rzemiosła Polskiego
41KZRSS Spolem
42Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach
43Stowarzyszenie Poszkodowanych Przedsiębiorców
44Konfederacja Lewiatan
45Stowarzyszenie Dolnośląska Rada Spolem
46Stowarzyszenie Razem
47Stowarzyszenie Polska Rada Centrów Handlowych
48Ogólnopolski Związek Zawodowy Geodetów
49Krajowa Izba Komunkacji Ethernetowej
50Regionalny Związek Pracodawców w Łodzi
51Stowarzyszenie Polska Sieć Handlowa Unia
52Polska Izba Handlu 
53Polska Grupa Supermarketów
54Kongregacja Polskiego Handlu
55Związek Pracodawców Gospodarki Odpadami
56Bialskopodlaska Izba Gospodarcza
57Izba Przedsiębiorców i Pracodawców Centralnej Polski
58Pracodawcy RP
59Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji
60Łódzka Izba Przemysłowo Handlowa
61Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych
62Polski Związek Instytucji Pożyczkowych
63Polskie Towarzystwo Gospodarcze
64Polskie Okna i Drzwi Związek Producentów Dostawców i Dystrybutorów
65Fundacja Praw Podatnika
66Izba Przemysłowo – Handlowa w Tarnowskich Górach
67Polska Sieć Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet
68Fundacja Firmy Rodzinne
69Forum Polskiego Handlu
70Polska Izba Radiodyfuzji Cyfrowej
71Stowarzyszenie Kupców Ziemii Łukowskiej
72ZIPSEE ,,Cyfrowa Polska”
73Fundacja ,,Instytut Leszczyński”
74Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw
75Centrum im. Adama Smitha
76Związek Przedsiębiorców i Pracodawców Lubelskie
77Polski Związek Firm Deweloperskich
78Związek Przedsiębiorców i Pracodawców Podlasie
79Izba Gospodarcza Metali Nieżelaznych i Recyklingu
80Polskiej Izby Artykułów Promocyjnych 
81Polska Izba Motoryzacji
82Związek Przedsiębiorców i Pracodawców Rolnych 
83Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Zamościu
84Związek Przedsiębiorców i Pracodawców Wielkopolska
85Ogólnopolska Izba Gospodarcza Wyrobów Medycznych POLMED
86Pracodawcy Ziemii Lubelskiej
87Stowarzyszenie Regionalnych Browarów Polskich
88Polska Izba Doradców i Posredników Odszkodowawczych
89Izba Gospodarki Elektronicznej
90Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
91Związek Pracodawców Elektro – Odzysk
92Ogólnopolska Izba Gospodarcza Ochrony Środowiska  
93Startup Poland
94Związek Pracodawców Aptecznych PharmaNet
95Polska Izba Gospodarcza Przemysłu Drzewnego
96Stowarzyszenie Komisów.pl
97Naczelna Izba Aptekarska
98Związek Producentów Sprzętu Oświetleniowego “Pol-lighting”
99Izba Przemysłowo – Handlowa Południowej Wielkopolski
100 Fundacja Aureus Link
101 Polska Organizacja Franczyzodawców
102 Wielkopolski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych
103 Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych
104 Związek Aptekarzy Pracodawców Polskich Aptek
105 Cech Rzemiosł Motoryzacyjnych
106 Stowarzyszenie Aptekarzy Tradycyjnych
107 APPLiA  Polska
108 Automobil Klub Polski
109 Fundacja Praw Dłużnika “Dłużnik też Człowiek”
110 Polska Izba Biegłych Rewidentów
111 Izba Gospodarki Elektronicznej
112 Geodezyjna Izba Gospodarcza

Informacje:
tel. +48 22 123 70 51
e-mail: rada.przedsiebiorcow@rzecznikmsp.gov.pl

Aktualności na stronie RMiŚP

Dodaj komentarz