Sekretarz Redakcji “kawazmierniczym.pl” odebrał ostatnio odpowiedź na pytanie:

“Poproszę o więcej szczegółów śledztwa w sprawie nieprawidłowości w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii”

skierowane do Rzecznika Prasowego Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga.

Rzeczniczka odpisał:

Szanowny Panie Redaktorze,

Prokuratura Okręgowa Warszawa Praga w Warszawie prowadzi postępowanie o sygn. 3042-1.Ds.140.2023 o czyny z art. 267 § 2 kk i art. 268 § 1 i 268a kk.
Postępowanie jest w fazie in rem. Dla dobra postępowania nie informujemy o szczegółach.
Z poważaniem
Katarzyna Skrzeczkowska

Zapyta ktoś ale o co chodzi?

No to od początku. Wspomniany już Sekretarz Redakcji, Krzysztof Szczepanik, w zwiazku z informacją GGK z przed roku, zamieszczoną na stronie gugik.gov.pl złożył drogą mailową 11 października br. do sekretariatu GGK następujące pytania:

  1. Poproszę o informację czy są prowadzone postępowania administracyjne, sądowe, prokuratorskie, inne w wobec byłego Głównego Geodety Kraju Waldemara Izdebskiego ?
  1. Jeśli są prowadzone to w jakich sprawach ?

Po upływie równego tygodnia Sekretariat GGK odpisał:

Szanowny Panie,

Organami państwowymi uprawnionymi do prowadzenia postępowań mających na celu wykrycie i ujawnienie przestępstw są przede wszystkim prokuratura i Policja. Ani Główny Urząd Geodezji i Kartografii, ani Główny Geodeta Kraju nie mają uprawnień śledczych. Wszelkich informacji o prowadzonych postępowaniach mogą zatem udzielić organy prowadzące te postępowania.

Trochę dziwne to tłumaczenie, bo chyba nikt nie przypuszczał, że GGK czy GUGiK mógłby mieć uprawnienia śledcze jak organy ścigania. Natomiast raczej wszystkim jest lub powinno być wiadomo, że instytucje państwowe i samorządowe, które w związku ze swą działalnością dowiedziały się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu, są obowiązane niezwłocznie zawiadomić o tym prokuratora lub Policję oraz przedsięwziąć niezbędne czynności do czasu przybycia organu powołanego do ścigania przestępstw lub do czasu wydania przez ten organ stosownego zarządzenia, aby nie dopuścić do zatarcia śladów i dowodów przestępstwa. I pewnie dlatego dalej Sekretariat GGK kontynuował:

Informuję jednocześnie, że w związku z wykrytymi nieprawidłowościami, Główny Geodeta Kraju Alicja Kulka, 28 lipca 2022 r. złożyła do Prokuratury Regionalnej w Warszawie zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa obejmujące okres przed objęciem urzędu przez Alicję Kulkę. Obecnie postępowanie na skutek tego zawiadomienia prowadzone jest pod nadzorem Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga w Warszawie.

Nie jest niestety możliwe przekazanie szczegółów zawiadomienia, ani jego zakresu przede wszystkim ze względu na fakt, że Główny Geodeta Kraju nie jest organem uprawnionym do informowania o postępowaniach karnych. Uprawnienie do przekazywania mediom informacji z toczących się postępowań przygotowawczych lub dotyczących działalności prokuratury przepisy ustawy Prawo o prokuraturze przyznają jedynie Prokuratorowi Generalnemu, kierownikom jednostek organizacyjnych prokuratury lub osobom przez te podmioty upoważnionym.

I teraz wracamy do pierwszych linijek tego artykułu. Mamy już pewność, że od roku toczy się postepowanie prokuratorskie w sprawie (in rem – postępowanie przygotowawcze) o czyny:

  • kto bez uprawnienia uzyskuje dostęp do całości lub części systemu informatycznego.
  • Kto, nie będąc do tego uprawnionym, niszczy, uszkadza, usuwa lub zmienia zapis istotnej informacji albo w inny sposób udaremnia lub znacznie utrudnia osobie uprawnionej zapoznanie się z nią, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Jeżeli czyn określony w § 1 dotyczy zapisu na informatycznym nośniku danych, sprawca podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
  • Kto, nie będąc do tego uprawnionym, niszczy, uszkadza, usuwa, zmienia lub utrudnia dostęp do danych informatycznych albo w istotnym stopniu zakłóca lub uniemożliwia automatyczne przetwarzanie, gromadzenie lub przekazywanie takich danych, wyrządza znaczną szkodę majątkową, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Zgłoszenia dokonała GGK rok temu, co opisała na stronie GUGiK w zwiazku z odkryciem nieuprawnionego dostępu przez okres 4 lat (2018-2022) firmy do zbiorów danych i usług obejmujących obszar całego kraju, odpowiednio gromadzonych i realizowanych z wykorzystaniem tzw. serwerów Integracji Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.

I teraz pytanie, cóż to mogła być za FIRMA?!

Zawiadomienie-o-naruszeniu-danych-osobowych-Glowny-Urzad-Geodezji-i-Kartografii-Portal-Gov.pl_

Dodaj komentarz