OGÓLNOPOLSKI ZWIĄZEK ZAWODOWY GEODETÓW

OZZG jedyny ustawowy przedstawiciel zawodu geodety

A jednak nie odpowiada (szóstka)

Na pocztę biura OZZG przyszedł list skierowany do 6 organizacji w tym również do OZZG. Zdaniem ministra to nie jest wspólne stanowisko organizacji.

BARASIŃSKI - SZCZEPANIK
Pismo-z-dnia-3.07.2019-r.-znak-DAB-VII.0210.6.2018