Całe środowisko geodezyjne od kwietnia do teraz bulwersuje się próbą zmian w prawie geodezyjnym. Pomimo dużego oporu środowiska, w dniu 24 października br. do Sejmu jeszcze VIII kadencji wpłynął rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw i został skierowany do Biura Legislacyjnego Kancelarii Sejmu.

Abstrahując od celów takiego działania oraz spodziewanych skutków Zarząd Związku podjął działania w formie Listu Otwartego rozesłanego do władz i mediów, mając na celu opisanie niektórych patologicznych faktów, które towarzyszyły tworzeniu projektu nowelizacji. Tym bardziej gdy w ostatnich tygodniach ukazały się materiały wychwalające zmiany Prawa geodezyjnego i kartograficznego, które wg. autorów miały wyłącznie wpłynąć pozytywnie na inwestycje i administrację geodezyjną.

List otwarty to streszczenie podobieństw niektórych rozwiązań użytych od lat w jednym z systemów informatycznych do obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych oraz tych samych rozwiązań zaproponowanych w projekcie nowelizacji ustawy.

Od lat środowisko geodezyjne jest zbulwersowane faktem dlaczego majątkiem państwowym jakim jest PZGiK nie administruje i zarządza jeden wspólny dla wszystkich, kilkuset ośrodków, program informatyczny wybrany przez Państwo w postępowaniu przetargowym. Dlaczego na przykład rejestry publiczne jakimi są Elektroniczne Księgi Wieczyste zarządzane przez Ministerstwo Sprawiedliwości obsługiwane są przez jeden informatyczny system? Dlaczego również dla celów składek zusowski jest wybrany jeden system dla wszystkich oddziałów ZUS? To samo w sprawach podatkowych. A tylko państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny jest puszczony “samopas” i nawet w sąsiednich starostwach obowiązują inne systemy do obsługi zasobu i zarządzania ewidencją gruntów i budynków? Gdy rok temu na stanowisko Głównego Geodety Kraju dr. hab. inż. W. Izdebski to wszyscy odetchnęliśmy z ulgą pełni wiary, że kto jak kto ale On zrobi z tym porządek.

Rzeczywistość przerosła chyba wszystkich…

OZZG.07.02.2019.LP_

Dodaj komentarz