Informujemy, że  OZZG zostało zaproszone do pracy w Radzie Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców, którego pierwsze posiedzenie odbędzie się 10 października br.

W agendzie posiedzenia Rady czytamy:

Pierwsze posiedzenie

Rady Przedsiębiorców

przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców

 

program

 

 

14.00 Otwarcie posiedzeniaAdam Abramowicz – Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców

14.05 Przyjęcie porządku obrad

14.10 Propozycje zmian w projekcie nowej ustawy Ordynacja podatkowaJan Furtas – Business Center Club oraz Adam Mariański – Stowarzyszenie Polskich Firm Rodzinnych

14.20 Penalizacja przedsiębiorców z tytułu czynów zabronionych w sytuacjach, gdy nie można przypisać winy – projekt ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronioneAndrzej Sadowski – Centrum im. Adama Smitha

14.25 Naruszanie zasad Konstytucji Biznesu na przykładzie konkretnych przypadkówJakub Bińkowski – Związek Przedsiębiorców i Pracodawców

                – klauzula pewności prawa

                – co nie jest zabronione, jest dozwolone

14.35 Potrzeba wprowadzenia abolicji dla płatników składek ZUS będących mikro lub małymi przedsiębiorcamiWiesław Wójcik – Porozumienie na rzecz Przedsiębiorców Poszkodowanych w Outsourcingu Pracowniczym przez Organy Administracji Państwowej RP oraz Grzegorz Blak – Stowarzyszenie Ochrony Praw Poszkodowanych Przedsiębiorców

14.45 Zamówienia publiczne – problemy małych i średnich przedsiębiorcówPiotr Hofman – Rada Gospodarcza Strefy Wolnego Słowa oraz Piotr Barełkowski i Mirosław Litke – Izba Polskich Przedsiębiorców

14.55 Potrzeba pilnej zmiany modelu szkolenia zawodowego w PolsceMarek Zdanowski – Business Center Club Loża Siedlce oraz Jan Klimek – Związek Rzemiosła Polskiego

15.05 Naruszanie zasady „UE + zero” przez administrację rządową – przypadek stacji kontroli pojazdówKazimierz Zbylut – Warszawskie Stowarzyszenie Stacji Kontroli Pojazdów

15.10 Odniesienie się do poruszonych problemów przedstawicieli:

– Ministerstwa Finansów,

– Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii,

– Ministerstwa Infrastruktury,

– Ministerstwa Edukacji Narodowej,

– Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,

– Ministerstwa Sprawiedliwości,

– Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

15.45 Dyskusja

16.15 Powołanie grupy roboczej do spraw handlu

16.25 Podsumowanie posiedzenia i zamknięcie obradAdam Abramowicz – Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców

 

Zaproszenie naszego przedstawiciela do uczestnictwa w Radzi zapewne było następstwem wystąpienia Kolegi Jacka Panchyrza – Wiceprzewodniczącego Zarządu Krajowego OZZG do Rzecznika, który chciał zwrócić uwagę na to, że Konstytucja Biznesu niestety nie ma i nie bedzie miała zastosowania w geodezji. Geodeta – przedsiębiorca działający na własny rachunek, podlega w swej działalności rynkowej ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne 1989 r., która całkowicie dubluje uprawnienia innych organów do regulacji, nadzoru, kontroli i karania.

Biuro Rzecznika Małych

 

Dodaj komentarz