OGÓLNOPOLSKI ZWIĄZEK ZAWODOWY GEODETÓW

OZZG jedyny ustawowy przedstawiciel zawodu geodety

WICEMINISTER SOBOŃ PRZESŁAŁ DO KONSULTACJI

Wczoraj na skrzynkę mailową OZZG wpłynęło pismo z projektem rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju zmieniającego
rozporządzenie w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii. Razem z pismem przesłano:

BARASIŃSKI - SZCZEPANIK
  • Projekt rozporządzenia.pdf
  • Załącznik do projektu.pdf
  • Uzasadnienie .doc
  • OSR .doc

Aby umożliwić dyskusję członków oraz opracowanie opinii konsultacyjnej Związku przedmiotowe dokumenty są dostępne na forum OZZG.

ZACHARCZUK

O tym, że przepisy dotyczące postępowania dotyczącego uprawnień geodezyjnych wymagają zmian wiemy nie od dzisiaj. Problemy osób ubiegających się o uprawnienia spowodowały nasze wystąpienie do GGK, szczegóły we wpisie "Cyrk z geodezyjnymi uprawnieniami ". Sposób załatwienia naszej interwencji to świetny materiał na obszerny wpis o mechanizmach sprawowania władzy a już na pewno na co najmniej interwencję u… no właśnie gdzie?

Sprawa tzw. "patologii w geodezji" sięgnęła szczytów Służb geodezyjnych i kartograficznych. Przedwczoraj na skrzynkę związku wpłynął następny list ujawniający fakty dotyczące "możliwości władcze" Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii w sprawach osób ubiegających się o egzaminy.  A u źródła wszystkich problemów są tendencyjnie napisane i wydane przepisy, które mają za nic równość podmiotów wobec prawa.

WOLBROMSKIE BIURO GEODEZYJNE

Marcin Kostrzewski