Wczoraj na skrzynkę mailową OZZG wpłynęło pismo z projektem rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju zmieniającego
rozporządzenie w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii. Razem z pismem przesłano:

  • Projekt rozporządzenia.pdf
  • Załącznik do projektu.pdf
  • Uzasadnienie .doc
  • OSR .doc

Aby umożliwić dyskusję członków oraz opracowanie opinii konsultacyjnej Związku przedmiotowe dokumenty są dostępne na forum OZZG.

O tym, że przepisy dotyczące postępowania dotyczącego uprawnień geodezyjnych wymagają zmian wiemy nie od dzisiaj. Problemy osób ubiegających się o uprawnienia spowodowały nasze wystąpienie do GGK, szczegóły we wpisie "Cyrk z geodezyjnymi uprawnieniami ". Sposób załatwienia naszej interwencji to świetny materiał na obszerny wpis o mechanizmach sprawowania władzy a już na pewno na co najmniej interwencję u… no właśnie gdzie?

Sprawa tzw. "patologii w geodezji" sięgnęła szczytów Służb geodezyjnych i kartograficznych. Przedwczoraj na skrzynkę związku wpłynął następny list ujawniający fakty dotyczące "możliwości władcze" Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii w sprawach osób ubiegających się o egzaminy.  A u źródła wszystkich problemów są tendencyjnie napisane i wydane przepisy, które mają za nic równość podmiotów wobec prawa.

One thought on “WICEMINISTER SOBOŃ PRZESŁAŁ DO KONSULTACJI”
  1. Zdałem egzamin na zakres 1 w maju tego roku. Dokumenty z wnioskiem o wyznaczenie terminu egzaminu na zakres 2 wpłynęły do GUGiK dwa miesiące po zdanym egzaminie. Do dnia dzisiejszego tj, 05.10.2018r nie otrzymałem żadnej odpowiedzi z GUGiK. Okres z paragrafu 25.1 mija mi w drugiej połowie listopada. W projekcie nowego rozporządzenia nie zmienia się wspomniany paragraf, czyli zakładam, że okres 6 miesięcy się nie zmieni. Sądzicie, że z zaistniałą patową sytuacją, komisja będzie mogła wydłużyć okres z par. 25.1 ?

Dodaj komentarz