Szanowne Koleżanki i Koledzy!

Ogólnopolski Związek Zawodowy Geodetów zwraca się do Was o wsparcie i rozpropagowanie w swoim otoczeniu i środowisku informacji o proteście, który odbędzie się w dniu 8.10.2018 r. (poniedziałek) w Otwocku przed budynkiem Starostwa na ulicy Górnej 13 w godzinach pomiędzy 12:00 i 14:00.

Protest jest odpowiedzią na nieludzkie traktowanie naszej Koleżanki Basi Twardowskiej geodety uprawnionego przez tzw. SŁUŻBY GEODEZYJNO – KARTOGRAFICZNE Starosty oraz Wojewody, które to jak kiedyś UBECJA, tylko, dlatego bo odważyła się mówić o panujących w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Otwocku PATOLOGIACH została przepuszczona przez swoistą POWIATOWĄ i WOJEWÓDZKĄ „ŚCIEŻKĘ ZDROWIA”.

Prosimy Was serdecznie o wsparcie i uczestnictwo w publicznym proteście organizowanym w zasadzie przeciwko złemu funkcjonowaniu Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznym w Otwocku gdzie między innymi ma miejsce kumoterstwo urzędnicze przejawiające się w nierównym traktowaniu Geodetów przez służby, które jak sama nazwa wskazuje powinny nam służyć, gdzie jedni są obsługiwani poza kolejnością a cała reszta, jak średniowieczne pospólstwo, musi oczekiwać średnio po dwa, trzy miesiące na załatwienie zgłoszeń, udostępnienia materiałów a przede wszystkim na weryfikację przekazywanych wyników prac.

W związku z patologią, którą Koleżanka Basia ujawniła składając do Starosty pisma, spotkały ją jedynie nękanie i zastraszanie np. przez doniesienie do prokuratury (gdzie nie wszczęto postępowania), kierownik ośrodka zainicjował kontrolę działalności gospodarczej przez Mazowieckiego WINGiK-a oraz postępowanie dyscyplinarne przed Wojewódzką Komisją Dyscyplinarną, której to komisji decyzja o nałożeniu kary została w całości uchylona przez Komisję Odwoławczą przy Głównym Geodecie Kraju. Natomiast w odpowiedzi na działalność Kierownik ośrodka, Sekretarz Starostwa (pismo odpowiedź z dnia 23.07.2018 r.) potwierdził istnienie zarzucanych Kierownikowi czynów, ale nie dopatrzył się w nich żadnych naruszeń obowiązującego prawa.

My, jako związki zawodowe, w dniu 22 sierpnia br. wystąpiliśmy do Starosty Otwockiego z petycją, w której na podstawie art. 63 Konstytucji RP żądaliśmy podjęcia koniecznych i doraźnych działań w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Niestety do dnia dzisiejszego, pomimo upływu ustawowego terminu nie dostaliśmy od Starosty, Pana Mirosława Przonki żadnej odpowiedzi ani wyjaśnień powodów zaistniałej zwłoki. Zostaliśmy potraktowani tak jak się tu „normalnie” traktuje Geodetów – petentów.

Kol. Barbara Twardowska podnosząc głowę oraz mówiąc głośno o wszystkich nieprawidłowościach Pana Kierownika, miała nasłane kontrole WINGiK oraz zawiadomienia do prokuratora, z których to wszystkich zarzutów została uniewinniona. Pan Kierownik w Otwocku swoją postawą oraz stylem działania, przy milczącej a więc aprobującej postawie Starosty Otwockiego, wytworzył w lokalnym środowisku geodezyjnym atmosferę strachu i przekonania o bezkarności „władzy”, której należy się kategorycznie przeciwstawić.

Nasz związek zawodowy geodetów, wykorzystując nasze konstytucyjne prawa, oraz w związku z bezczynnością i lekceważącą postawą Pana Starosty postanowił się tej powiatowej patologii w geodezji przeciwstawić organizując legalny, zgłoszony do Urzędu Miasta Otwocka, protest uliczny przed budynkiem starostwa, do udziału, w którym zapraszamy wszystkich, którym dobro naszego zawodu jeszcze leży na sercu.

Spotkajmy się w Otwocku przed budynkiem Starostwa ul. Górna 13 w najbliższy Poniedziałek dnia 8 października 2018 r. o godz. 12:00 – w południe!

 

Plik pdf

2 thoughts on “SPOTKAJMY SIĘ W OTWOCKU W NAJBLIŻSZY PONIEDZIAŁEK”
  1. Wczoraj odbył się uliczny protest geodetów. Pan Starosta Pszonka wyrzucił z sekretariatu strasząc policją osoby z legalnego protestu, które w ramach "poniedziałku z przyjęciami" chciały się z nim spotkać. Ludzie przyjechali z całej Polski by pomóc lokalnym Geodetom ale miejscowych na proteście prawie nie było. Firmy geodezyjne w okolicy starostwa były pozamykane na cztery spusty. Ciekawe dlaczego, czy nie widzą problemów czy mieli obawy przed zemstą choćby taką jaka spotkała Barbarę?! A okazało się, że takiej zatwardziałej, działającej od 25 lat (ci sami ludzie (starosta, sekretarz, kier. ośrodka) w samorządzie powiatowym, "komuny" to już mało gdzie się spotyka. Prasa lokalna choć wcześniej powiadomiona choćby z obowiązku archiwizacji zdarzeń w mieście, też się nie pojawiła. Dopisała tylko Policja. 

  2. Oby apel powyższy trafił do jak największej liczby geodetów i w poniedziałek 8 .10.18 r zebrała się nas spora grupa. Tolerowanie przez geodetów z Otwocka i okolic patologii w Starostwie to przejaw naszej słabości oraz strachu kolegów przed szykanami ze strony urzędników otwockich j jakimi została poddana kol. Basia Twardowska. Zjednoczmy siły i pokażmy ,że nie ma przyzwolenia na niecne praktyki urzędników i dajmy tego wyraz na proteście.

Dodaj komentarz