Wczoraj wystąpiliśmy do Głównego Geodety Kraju z wnioskiem dotyczącym reprezentatywności zawodowej osób powołanych do Zespołów rozporządzeniami GGK nr 24 i nr 35. Do takiego działania sprowokowały nas zestawienia wskazujące, że zespół d/s oceny regulacji prawnych związanych z funkcjonowaniem ewidencji gruntów i budynków razem 21 osób jest „nadreprezentowany” przez osoby związane z administracją 10 osób oraz 6 osób z firm IT. Wykonawców reprezentują 3 osoby oraz uczelnie 2 osoby.

Z tego rozkładu sił wynika wprost, że gdyby Zespół przyjął za obowiązującą regułę głosowania kwestii spornych np. dalszego "rozdymania" tego przepisu, to istnieje duże prawdopodobieństwo graniczące z pewnością, że każda zmiana, niekoniecznie słuszna, uznana przez „administrację” będzie przyjęta za opracowanie rekomendowane przez Zespołu.

Rozporządzenie pierwotnie wydane dnia 29 marca 2001 r. doczekało się dwóch nowelizacji: 29 listopada 2013 r. i 6 listopada 2015 r. oraz dwóch obwieszczeń tekstów jednolitych: 27 lutego 2015 r. i 10 czerwca 2016 r. Całkiem możliwe, że prace Zespołu zaowocują następną nowelizacją.

ZESPÓŁ DO OCENY REGULACJI PRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM EGIB

1

Paweł Hanus (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie) – przewodniczący,

u

     

2

Rafał Władziński (GUGiK) – zastępca przewodniczącego,

 

a

   

3

Renta Piłat (GUGiK) – sekretarz,

 

a

   

4

Dorota Pawłowska-Baszak (wykonawca geodezyjny, obecnie prezes PTG),

   

w

 

5

Andrzej Bielasty (Geo-System),

     

i

6

Krzysztof Borys (Geobid),

     

i

7

Wojciech Dyakowski (łódzki WINGiK),

 

a

   

8

Dariusz Felcenloben (Starostwo Powiatowe w Kłodzku, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu),

u

a

   

9

Karol Kaim (OPGK Gdańsk),

   

w

 

10

Karol Koss (Starostwo Powiatowe w Bytowie, obecnie GUGiK),

 

a

   

11

Tadeusz Lasota (Geopolis, Comarch SA),

     

i

12

Jacek Łaguz (Geomatyka-Kraków),

     

i

13

Robert Łuczyński (Politechnika Warszawska),

u

     

14

Dariusz Maślany (Starostwo Powiatowe w Wołominie),

 

a

   

15

Alicja Meusz (dolnośląski WINGiK),

 

a

   

16

Ludmiła Pietrzak (Stowarzyszenie Geodetów Polskich),

   

w

 

17

Paweł Pręcikowski (Hexagon),

     

i

18

Mirosław Puzia (śląski WINGiK),

 

a

   

19

Jan Schnerch (Łódzki Ośrodek Geodezji),

 

a

   

20

Jarosław Wesołowski (Systherm Info),

     

i

21

Jarosław Zembrzuski (GUGiK).

 

a

   

21

 

2

10

3

6

   

uczelnie

administracja

wykonawcy

informatycy

 

Treść wystąpienia

OZZG do GGK ws zespołów OZZG do GGK ws zespołów Urzędowe potwierdzenie

Dodaj komentarz