OGÓLNOPOLSKI ZWIĄZEK ZAWODOWY GEODETÓW

OZZG jedyny ustawowy przedstawiciel zawodu geodety

Wideokonferencja GGK

Spotkanie ws. wejścia w życie nowelizacji ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, Warszawa 31 lipca 2020 r.

Rozpoczyna Pani Jadwiga Emilewicz.

BARASIŃSKI - SZCZEPANIK