26 stycznia br. w Warszawie na zebraniu członków i osób zainteresowanych wstąpieniem do związku powołano Mazowiecką Organizację Terenową OZZG. Po Małopolsko-Śląskiej, jest to druga organizacja terenowa Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Geodetów.

Zebranie powołało Zarząd i Komisję Rewizyjną OT.
Zarząd MOT OZZG:

 1) Przewodnicząca: Agnieszka Zabłocka – Gasek,
2) Sekretarz: Łukasz Puchalski,
3) Skarbnik: Michał Gasek,
4) Członek Zarządu: Damian Plewa

Komisja Rewizyjna MOT OZZG:

 1) Przewodnicząca: Barbara Twardowska,
2) Wiceprzewodnicząca: Katarzyna Matys,
3) Członek Komisji Rewizyjnej: Daria Puchalska

Telefon kontaktowy: +48 503 003 813
Adres siedziby i biura MOT OZZG: 05-071 Sulejówek, ul. Bema 12

Serdecznie zapraszamy wszystkich geodetów wykonujących w naszym zawodzie pracę zarobkową oraz pracowników firm geodezyjnych do dołączenia do nas.

Dodaj komentarz