Niech w tym Nowym Roku 2019 skończy się dla nas Geodetów czas zniewolenia i wyzysku a nasz zawód stanie się naprawdę Zawodem Wolnych Ludzi bez niepotrzebnych zgłoszeń prac, bez podrywających godność zawodową urzędniczej kontroli i weryfikacji oraz bez urzędniczych ubliżających zawodowi uwierzytelnień sporządzanych przez nas map i opracowań geodezyjnych.

Niech to co jest naturalnym stanem w innych zawodach stanie się również regułą i prawem geodety. Niech uprawnienia zawodowe zastąpią uzależnienie od urzędników, dadzą nam prawo do samostanowienia o wynikach naszej pracy i oznaczają całkowitą odpowiedzialność za nią.

Niech Nowy Rok będzie czasem, w którym spojrzy się inaczej, może nieco mniej ostro na swoich bliskich, zrealizuje marzenia, które od dawna kurzą się na którejś z półek wyobraźni i zadba wreszcie, tak jak się sobie rokrocznie obiecuje, o stan własnego zdrowia. Wszystkiego najlepszego na te nadchodzące miesiące!

Życzy Zarząd Krajowy OZZG

Dodaj komentarz